Osoby zainteresowane prenumeratą
"Przeglądu Uniwersyteckiego”
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 

telefon: 81 445 40 56
mail: przeglad@kul.pl