Osoby zainteresowane prenumeratą
"Przeglądu Uniwersyteckiego”
prosimy o kontakt mailowy: