Osoby zainteresowane prenumeratą
"Przeglądu Uniwersyteckiego"
prosimy o kontakt mailowy:

 

e-mail: norbert.nowotnik@kul.pl