Katedra utworzona w 1956 r. pod nazwą Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Wczesnego Średniowiecza, obecną nazwę otrzymała w 1977 r. Od chwili utworzenia do 1990 r. Katedrą kierował ks. prof. Marian Kurdziałek. W 1990 r. z Katedry wydzielona została Katedra Historii Filozofii w Polsce. W skład obsady personalnej tej nowej jednostki weszli dotychczasowi pracownicy Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej: ks. prof. Stanisław Wielgus (kierownik nowej Katedry) i dr Kazimierz Wójcik. Przy Katedrze istniało od roku 1954 studium filozofii Wschodu (chińskiej i indyjskiej).

Pracownicy Katedry Historii Filozofii Starożytnej i średniowiecznej prowadzą badania nad filozofią Platona i Arystotelesa oraz ich komentatorów, nad starożytnym i średniowiecznym neoplatonizmem, filozofią bizantyńską oraz filozofią dojrzałego średniowiecza (Dunst Szkot, Ockham). Z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota pracownicy Katedry pod kierunkiem o. prof. Zielińskiego, przygotowali w dniach 8-10 kwietnia 2008 Międzynarodowe Jubileuszowe Sympozjum. We wrześniu roku 2009 planowane jest międzynarodowe sympozjum "Eriugena-Kuzańczyk" przy współpracy z Institut fur Cusanus-Forschung w Trewirze. A. Kijewska współpracuje z tym Instytutem przy opracowywaniu Cusanus-Portal. Wspólnie z prof. Christianem Tornauem z Uniwersytetu w Jenie prof. A. Kijewska sprawuje opiekę w trybie cotutelle nad studentem-doktorantem KUL. Współpracuje także z Wydziałem Filozofii KULeuven, gdzie w roku 2007 wygłosiła wykład.A. Kijewska jest prezesem polskiej Sekcji International Society for Neoplatonic Studies. Dr Marcin Podbielski współpracuje ISNS, m.in biorąc udział w przygotowywaniu dorocznego zjazdu Towarzystwa.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2010, godz. 21:37 - Andrzej Zykubek