Edukacja
 • 1995-2000: filozofia teoretyczna KUL, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Rola fizyki w uzasadnianiu twierdzeń etycznych u stoików rzymskich" pod kierunkiem ks. prof. Edwarda Zielińskiego.
 • 1997-2002: filologia klasyczna KUL, praca magisterska pt. „O przeznaczeniu Aleksandra z Afrodyzji. Tłumaczenie i komentarz" pod kierunkiem prof. Krzysztofa Nareckiego.
 • 2005: obrona pracy doktorskiej pt. „Aleksandra z Afrodyzji polemika ze stoicyzmem", promotor: ks. prof. Edward Zieliński.
 • 2016: uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia na podstawie dorobku oraz rozprawy „Temistiusz. Zmierzch psychologii perypatetyckiej"

 

Zainteresowania badawcze
 • kultura i filozofia późnego antyku, w szczególności zaś:
  • stoicyzm rzymski (Seneka, Muzoniusz Rufus, Epiktet, Marek Aureliusz)
  • szkoła perypatetycka (Aleksander z Afrodyzji)
  • późnoantyczni komentatorzy pism Arystotelesa (Temistiusz, Simpliciusz, Jan Filopon, Ammoniusz)

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 12:40 - Anna Szałek