• Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL. Rozprawa doktorska napisana na seminarium Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem o. prof. dr hab. I. E. Zielińskiego OFM Conv. pt. Teoria ikony u św. Teodora Studyty i św. Nicefora i jej filozoficzne źródła.
 • Pole zainteresownań badawczych to filozofia późnoantyczna i bizantyńska oraz jej główni przedstawiciele: Jan Filoponos, Michał Psellos, Mikołaj z Methone i Grzegorz Palamas.
 • kontakt: anna.palusinska@kul.pl
Ważniejsze publikacje
 • Ikona, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lb. 2003, s. 749-752;
 • Ikonoklazm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lb. 2003, s. 752-756;
 • Jan Filoponos, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lb. 2004, s. 196-198;
 • Jan z Damaszku, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lb. 2004,s. 211-215;
 • Maksym Wyznawca, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lb. 2005, s. 739-742;
 • Mikołaj z Methone, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lb. 2006, s. 206-208;
 • Nicefor, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lb. 2006, s. 601-602;
 • Palamas, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lb. 2006, s. 953-954;
 • Psellos, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lb. 2007,s. 554-556;
 • Plethon, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lb. 2007, s. 288-290;
 • Filozofia ikony u Teodora Studyty i Nicefora, Lb. 2007;
 • Matka Boska Kodeńska - Sapieżyńska ikona Podlasia, w: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, Lb 2007, s.221-226.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2014, godz. 08:28 - Anna Palusińska