Witaj na naszej stronie internetowej!

 

Znajdziesz tu wiele ciekawych informacji. Zachęcamy do częstych odwiedzin i sprawdzania Aktualności, bowiem pojawiają się tutaj komunikaty, bezpośrednio dotyczące Studentów.

 

 

 

Logo USS

 

 

 

 

Czym jest Parlament? 

 

Parlament jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na poziomie Uniwersytetu, powoływanym na dwuletnią kadencję. W skład Parlamentu wchodzą Posłowie, którzy są przedstawicielami poszczególnych wydziałów.

 

Do naszych kompetencji należy między innymi:

  1. Opiniowanie wszelkich aktów prawnych dot. Studentów,
  2. Rozdział funduszy przeznaczonych na działalność organizacji studenckich,
  3. Udział w przyznawaniu stypendiów,
  4. Reprezentowanie Studentów przed władzami Uczelni,
  5. Wspieranie aktywność studencką,
  6. Walka o prawa Studenta.

Co prawda to tylko mała cząstka tego czym się zajmujemy, ale z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy dla Was drodzy Studenci!

 

Jeżeli macie problem, z którym nie możecie sobie poradzić - przyjdźcie do Nas!

Zrobimy wszystko żeby Wam pomóc!

Zapraszamy do siedziby Samorządu CN-231 i CN-232!

 

 

 

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2024, godz. 15:36 - Eryk Wasilewski