Cześć! 


Witaj na naszej stronie internetowej! Znajdziesz tu wiele ciekawych informacji. Zachęcamy do częstych odwiedzin i sprawdzania Aktualności, bowiem pojawiają się tutaj komunikaty, bezpośrednio dotyczące Studentów.

 

 

 

Logo USS

 

 

                                          Parlament USS w kadencji 2022-20224 (fot.: Jakub Powałka)

 

Czym jest Parlament? 

 

Parlament jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na poziomie Uniwersytetu, powoływanym na dwuletnią kadencję. W skład Parlamentu wchodzą Posłowie, którzy są przedstawicielami poszczególnych wydziałów. 

 

Do naszych kompetencji należy między innymi:

1. Opiniowanie wszelkich aktów prawnych dot. Studentów

2. Rozdział funduszy przeznaczonych na działalność organizacji studenckich

3. Udział w przyznawaniu stypendiów

4. Reprezentowanie Studentów przed władzami Uczelni

5. Wspieranie aktywność studencką

6. Walka o prawa Studenta  

Co prawda to tylko mała cząstka tego czym się zajmujemy, ale z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy dla Was drodzy Studenci!

 

Jeżeli macie problem, z którym nie możecie sobie poradzić - przyjdźcie do Nas!

Zrobimy wszystko żeby Wam pomóc!

Zapraszamy do siedziby Samorządu CN-231 i CN-232!

 

 

 

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2022, godz. 15:40 - Paweł Zdybel