Przewodniczący:

Tomasz Zarębski

 

1500_zarebski-tk-20170127-0121

tel: 721 409 798

adres e-mail: tomek123@student.kul.lublin.pl 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Paweł Dyszewski

tel: 696 648 878

adres e-mail: pawlikos311@student.kul.lublin.pl 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca

Magdalena Pawłowska

tel: 515 689 100

adres e-mail: magdalena18@student.kul.lublin.pl

 

 

 

Sekretarz:

Damian Biszkont

    

tel: 693 652 562

adres e-mail: trykad@student.kul.lublin.pl

 

 

 

Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL
 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2019, godz. 16:46 - Tomasz Zarębski