Rok 2009

 

Chór Akademicki KUL
Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL

zorganizowali koncert z okazji św. Cecylii
MAGNIFICAT
Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego KUL
25 listopada 2009.

W programie utwory kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Alberto Ginastera, Alberta Beckera, Johannesa Brahmsa, Aleksandra Tansmana, Henry Purcella, Astora Piazzoli oraz
Rogera Calmela - MAGNIFICAT
Wykonawcy:

Marcin Betlej – akordeon, Antoni Dziergausko – klarnet, Dymitr Harełan – fortepian, Vlasta Karpenko – fortepian, Weronika Kijewska – wiolonczela, Anna Krawczyk – skrzypce, Andrzej Kozdrowiecki – organy, Paweł Petkowicz - fagot, Agata Witek – fortepian, Iwona Wojtuń – sopran, Iwona Sawulska – sopran, Magdalena Frącek - sopran, Dariusz Lewandowski - trąbka, Paweł Drabarz – trąbka, Stanisław Diwiszek – organy,
Kwintet instrumentów blaszanych,
Chór Akademicki KUL,
Chór Instytutu Muzykologii KUL
Grzegorz Pecka – dyrygent

Program

Część I

Jan Sebastian Bach - Fantazja G – major BWV 572
Jan Sebastian Bach - Arioso in G
Alberto Ginastera - III taniec argentyński
Albert Becker - Adagio religioso op. 94
Johannes Brahms - Scherzo c – minor
Aleksander Tansman - Aria z Sonaty na fagot i fortepian
Henry Purcell - Aria z opery „The Fairy Queen”
Astor Piazzola - Libertango

Część II
Roger Calmel - „Magnificat”

 

Prowadzenie koncertu - ks. Krzysztof Szebla


Koncerty z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej

W dniach 30 sierpnia - 6 września 2009 r. Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrygent Grzegorz Pecka i Studencki Chór Madrygał Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (Niemcy), dyrygent Ulrich Haspel, wystąpiły w cyklu koncertów zorganizowanych z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Koncerty odbyły się w Polsce - Lublin, Tyniec, Kraków oraz w Niemczech - Münster, Brauweiler i Kolonia. Z miejscami tymi związana była postać, pochodzącej z dzisiejszej Nadrenii-Westfalii, pierwszej polskiej królowej Rychezy (1026-1063), która stała się pomostem łączącym Polskę z Niemcami.

Podczas koncertów chóry zaprezentowały utwory religijne polskich kompozytorów, Cantus Missae (Msza in Es, op. 109) Josefa Rheinbergera (1839-1901) oraz (w Niemczech) IX Symfonię Ludwika van Beethovena z udziałem orkiestry Polskiej Filharmonii Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.

 

 

Benedyktyński Instytut Kultury Chronić dobro
ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków
www.benedyktyni.eu

  

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

 

Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego
oraz Miasta Lublin

Plakat.jpg


Koncert w ramach "Nocy kultury" w Lublinie

6 czerwca 2009 r. Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wystąpił z koncertem w Kościele Akademickim KUL w ramach „Nocy kultury”. Podczas koncertu Chór wykonał utwory Josefa Rheinbergera - „Stabat Mater” i Rogera Calmela - „Magnificat“. Soliści: Małgorzata Frącek - sopran, Małgorzata Godlewska - sopran, Stanisław Diwiszek - organy. Dyrygent Grzegorz Pecka


23 kwietnia 2009 r. w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej wystąpił z koncertem Chór Akademicki oraz Chór Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Koncert odbył się w ramach XIII Lubelskiego Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego.

W programie: Roger Camel – „Magnificat”.

 

Wykonawcy:

 

Chór KUL
Chór Instytutu Muzykologii KUL
Iwona Sawulska - sopran
Magdalena Frącek - sopran
Stanisław Diwiszek - organy
Dariusz Lewandowski - trąbka
Paweł Drabarz - trąbka

 

Grzegorz Pecka – dyrygent

 


13 kwietnia 2009 r. w Poniedziałek Wielkanocny JM Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL odprawił Mszę św. w Kościele św. Krzyża w Warszawie transmitowaną przez I program Polskiego Radia. Oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu Chóru KUL.


2 kwietnia 2009 r. Chór KUL śpiewał podczas Mszy św. sprawowanej w intencji rychłej beatyfikacji Ojca świętego Jana Pawła II i w auli KUL podczas uroczystości wręczenia Medalu za zasługi dla KUL s. prof. dr hab. Zofii Zdybickiej i ks. prof. dr. hab. Czesławowi Bartnikowi oraz promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego.


„Wieczór z kolędą"

11 stycznia 2009 r. w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej w koncercie zatytułowanym „Wieczór z kolędą", obok innych wykonawców, wystąpił także Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją Grzegorza Pecki. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie „W stronę sztuki". Patronat honorowy nad koncertem objął Przewodniczący Rady Miasta Lublina.


Chór KUL w Telewizji Polonia

W dniu 11 stycznia 2009 r. Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją Grzegorza Pecki zaśpiewał w Archikatedrze Lubelskiej podczas Mszy św., którą transmitowała TV Polonia.

 

Autor: Zdzisław Cieszkowski
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2013, godz. 22:08 - Andrzej Zykubek