Dr. hab. Grzegorz Pecka, Dyrygent

Mgr Zdzisław Cieszkowski, Prezes

Dr Andrzej Gładysz, Wiceprezes

 

Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. 081 4454106

e-mail: chor_kul@kul.pl, ciesz@kul.pl

 

Próby Chóru: poniedziałki i środy, sala GG 110 (Gmach Główny I piętro) o godz.18.30.