10 lutego 2011 r. zmarł nagle Arcybiskup Józef Życiński, profesor i Wielki Kanclerz KUL, Kierownik Katedry Relacji Między Nauką a Wiarą, Metropolita Lubelski. Wybitny Uczony – filozof, przyrodnik, orędownik dialogu kultur i religii,
Człowiek wielkiego serca, gorliwy Pasterz.
13 lutego w Kościele Akademickim KUL została odprawiona msza św., której przewodniczył administrator Diecezji Lubelskiej bp Mieczysław Cisło, homilię wygłosił Rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk. 17 lutego po nieszporach żałobnych do godzin nocnych trwało czuwanie przy trumnie Zmarłego. 18 lutego akademicka msza św. o godz. 12.15 była uroczystym pożegnaniem społeczności KUL i środowisk akademickich Lublina ze śp. Abp. prof. Józefem Życińskim. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił Prymas Polski Józef Kard. Glemp, po czym kondukt żałobny przeszedł do Archikatedry, gdzie następnego dnia odbyła się msza św. pogrzebowa, po której nastąpiło złożenie ciała Zmarłego w krypcie archikatedralnej.

 • Homilia wygłoszona przez ks. prof. Michała Hellera podczas nabożeństwa żałobnego w Bazylice Katedralnej  w Tarnowie, 13 lutego 2011 r.
 • Słowo prorektora KUL ks. prof. Sławomira Nowosada podczas nieszporów, Kościół Akademicki KUL, 17 lutego 2011 r.
 • Wprowadzenie do nabożeństwa żałobnego za Abpa Józefa Życińskiego wygłoszone przez bpa Mieczysława Cisłę administratora Diecezji Lubelskiej, Kościół Akademicki KUL, 18 lutego 2011 r.
 • Homilia wygłoszona przez Józefa kard. Glempa, Kościół Akademicki KUL, 18 lutego 2011 r.
 • Słowa pożegnania
  • Rektora KUL  ks. prof. Stanisława Wilka, Archikatedra Lubelska, 19 lutego 2011 r.
  • Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmski Abla
  • Prezydenta RP Bronisława KOmorowskiego
  • Władysława Baroszewskiego
 • Wspomnienie
  • Jakub Dziadkowiec
  • Marysia Pleskaczyńska
  • współpracownicy i studenci