ABSOLWENCI KOMPONENTU DYDAKTYCZNEGO STUDIÓW DOKTORANCKICH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

PRZY KATEDRZE DYDAKTYKI LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO KUL

(PROGRAM REALIZOWANY NA ZLECENIE INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH W WARSZAWIE)

 

 

 

 

 1. Urszula Czernikowska
 2. Dorota Dec
 3. Marlena Fota
 4. Natalia Grabska
 5. Piotr Kalwiński
 6. Agnieszka Kasperek
 7. Agnieszka Kopacz
 8. Marta Makarewicz
 9. Sylwia Pikula
 10. Agata Poręba
 11. Angelika Rokosz
 12. Beata Sieńko
 13. Aleksandra Stachera
 14. Anna Sus
 15. Karolina Suszek
 16. Paula Zroślak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020, godz. 17:58 - Magdalena Marzec-Jóźwicka