Konferencja "Teoretyczne i metodologiczne wsparcie procesów zarządzania kryzysowego na terenach przygranicznych" w Równem

W dniu 3 grudnia w Równem 2021 r. w Równem oraz online (z wykorzystaniem platformy Zoom Meeting) odbyła konferencja naukowo-praktyczna pn. Teoretyczne i metodologiczne wsparcie procesów zarządzania kryzysowego na terenach przygranicznych.

2022-01-31 Czytaj dalej...

Zapraszamy na konferencję naukowo-praktyczną w Równem - 3 grudnia 2021 r.

W dniu 3 grudnia 2021 r. w Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem odbędzie się konferencja naukowo-praktyczna pn. Teoretyczne i metodologiczne wsparcie procesów zarządzania kryzysowego na terenach przygranicznych.

2022-01-31 Czytaj dalej...

W Równem w Ukrainie rozmawiano o współpracy służb, straży i instytucji w zarządzaniu kryzysowym na terenach przygranicznych

3 listopada 2021 r. w Równem oraz online (z wykorzystaniem platformy Zoom Meeting) odbyło się wydarzenie Panel ekspercki. Współpraca służb, straży, instytucji w zarządzaniu kryzysowym na terenach przygranicznych.

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną uzgodniono, że wydarzenie będzie całkowicie zdalne dla uczestników z Polski, zaś dla uczestników z Ukrainy - zarówno stacjonarne, jak i zdalne, z zachowaniem tzw. reżimu sanitarnego, zgodnie z planem bezpieczeństwa projektu.

2022-01-31 Czytaj dalej...