Projekt "Zwiększenie szans rozwojowych w obszarze zarządzania kryzysowego na terenach przygranicznych" jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Program Polska pomoc rozwojowa 2021 jest realizowany od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (moduł 1).

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Lider: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Partner: Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi (NUGWiZZW) w Równym, Ukraina.


Okres realizacji: sierpień - grudzień 2021
Celem Projektu jest wsparcie służb, instytucji, osób oraz procesów związanych z zarządzaniem kryzysowym na Ukrainie.
Grupę docelową stanowi personel służb, instytucji zaangażowanych w działania z obszaru współpracy transgranicznej oraz podmioty zajmujące się przedmiotowym obszarem (m.in. zwalczaniem nielegalnej migracji, handlu oraz walką z przestępczością zorganizowaną, osoby przekraczające granice, mieszkańcy regionów przygranicznych, itp.).
Działania:
1. Okrągły stół – Zarządzanie kryzysowe na terenach przygranicznych. Wsparcie Ukrainy po doświadczeniach Polski i UE - miejsce realizacji: Tomaszów  Lubelski, Polska (40 uczestników)
2. Panel ekspercki. Współpraca służb, straży, instytucji w zarządzaniu kryzysowym na terenach przygranicznych - miejsce realizacji: Równe, Ukraina (50 osób)
3. Konferencja naukowo-praktyczna. Teoretyczne i metodologiczne wsparcie procesów zarządzania kryzysowego na terenach przygranicznych - miejsce realizacji: Równe, Ukraina (50 osób)
4. Publikacja naukowo-praktyczna. Teoretyczne i metodologiczne wsparcie procesów zarządzania kryzysowego na terenach przygranicznych - opublikowanie dwujęzycznej książki w 200 egzemplarzach (języki: angielski, ukraiński)
Budżet: 211.600,00 PLN


 

pozioma_adres_www_napis

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2021, godz. 13:11 - Grzegorz Tutak