Wystąpienie dr. Roberta Derewendy podczas konferencji „Strajki, manifestacje i zajścia uliczne w PRL i bloku wschodnim"

Dr Robert Derewenda podczas konferencji „Strajki, manifestacje i zajścia uliczne w PRL i bloku wschodnim" wygłosił odczyt pt. "Związki Ruchu Światło-Życie ze środowiskiem Solidarności w latach 1980–1989". Zapis wystąpień konferencyjnych TUTAJ.

Zajęcia w trybie zdalnym Pracowników KŹAiDH

ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL

 

NAZWA ZAJĘĆ

TERMIN

ROK STUDIÓW

LINK DO ZESPOŁU

KOD DO ZESPOŁU

Chrześcijaństwo w XX w.

PN

11:40 - 12:30

2 st.

2 rok

LINK


js98qrx

Przepisy archiwalne – archiwistyka I st.

PN

12:30 - 13:20

2 st.

2 rok

LINK

phh0560

Dokumentacja IPN, problemy badawcze i metody opracowania zasobu (zajęcia praktyczne w archiwum) spec. archiwistyka (wykład)

PN

13:20 - 14:10

2 st.

2 rok

LINK

mg39p47

ochrona praw autorskich i informacje niejawne w teorii i praktyce archiwalnej (wykład)

PN

14:10 - 15:00

2 st.

2 rok

LINK


o4zlt1l

Historia ustroju i kancelarii - spec. archiwalna (wykład)

WT

10:00 - 10:50

1 st.

1 rok

LINK

srb0uiv

 

dr hab. Paweł Kras, prof. KUL

 

Tytuł/Title

Kierunek studiów/

Degree course

Czas i miejsce/

Time and Place

Link to MS Teams

Kod dostępu/

Access Code

History of Europe  (lecture)

European Studies (I.1)

Tuesday

10.00-11.30

on-line

LINK


8rre5n3

Poland’s Past and Present (lecture)

European Studies (I.1)

Tuesday

11.40-13.10

on-line

LINK


swi5mii

Epigrafika łacińska (laboratorium)

Turystyka kulturowa (II.1)

Wtorek

14.20-15.50

 

LINK

14e0f2n

Seminarium z historii nowożytnej

Historia (II.1)

Czwartek

10.00-11.30

CN 105

LINK


2gwav36

Przemoc religijna w średniowieczu

(wykład)

Historia (II.3)

Czwartek

13.20-14.10

on-line

 

LINK

uehcq3u

 

dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

 

NAZWA ZAJĘĆ

TERMIN

ROK STUDIÓW

LINK DO ZESPOŁU

KOD DO ZESPOŁU

Szlachta Prus Królewskich - heraldyka, majątek, urzędy (wykład).

PN

15:50 - 16:40

2 st.

1 rok

LINK

wdi5t2h

Konserwacja i reprografia archiwaliów (wykład)

PN

16:40-17:40

2 st.

1 rok

LINK

bh2vtlh

 

dr hab. Piotr Rachwał

 

Zajęcia Kod dostępu w MS Teams
Statystyka i demografia historyczna – wykład bgti3rp
Statystyka i demografia historyczna – laboratorium gr. 1  99vopa4
Statystyka i demografia historyczna – laboratorium gr. 2 8fet8iv
Seminarium z Nauk Pomocniczych Historii c1r7n4r
Nauki Pomocnicze Historii – wykład  0b8u5ia

 

dr Natalia Turkiewicz

NAZWA ZAJĘĆ

TERMIN

ROK STUDIÓW

LINK DO ZESPOŁU

KOD DO ZESPOŁU

Biblioteka i muzeum w społecznościach lokalnych (spec. animacja kultury) - wykład

PN

13:20 - 14:10

1 rok

1 st.

HIS

LINK


khea1sv

Łacina (ćwiczenia)

PT

8.20-9.50

II rok I st.

KiTK

LINK

xaf7um3