DZIEŁA WSZYSTKIE

 

Ośrodek sprawuje pieczę nad wydaniem pierwszej krytycznej edycji tekstów Norwida. Edycja Dzieł wszystkich będzie się składać z 17 tomów: I-II Wiersze, III-IV Poematy, V-VI Dramaty, VII-IX Proza, X-XIV Listy, XV-XVI Notatniki, XVII Albumy.

 

Komitet redakcyjny: Marek Buś, Adam Cedro, Piotr Chlebowski (sekretarz), Józef Fert, Jan Gotfryd, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Elżbieta Lijewska, Julian Maślanka, Zbigniew Jerzy Nowak, Danuta Paluchowska, Jadwiga Rudnicka, Stefan Sawicki (redaktor naczelny), Rościsław Skręt, Zofia Stefanowska, Zofia Trojanowiczowa

 

Wydawcą Dzieł wszystkich jest Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Zakup poszczególnych tomów edycji możliwy jest poprzez stronę księgarni internetowej Towarzystwa Naukowego KUL: https://tnkul.pl/sklep,main

 

 

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

 

tom VII: Proza 1, w opracowaniu Rościsława Skręta (Lublin 2007)

 

 

     

 

 

tom X: Listy 1, w opracowaniu Jadwigi Rudnickiej (Lublin 2008)

 

 

     

 

 

tom III: Poematy 1, w opracowaniu Stefana Sawickiego i Adama Cedry (Lublin 2009)

 

 

          

 

 

t. IV: Poematy 2, w opracowaniu Stefana Sawickiego i Piotra Chlebowskiego (Lublin 2011)

 

 

      

 

 

tom VI: Dramaty 2, w opracowaniu Juliana Maślanki (Lublin 2014)

 

 

    

 

 

tom V: Dramaty 1, w opracowaniu Juliana Maślanki (Lublin 2015)

 

    

 

 

tom XI: Listy 2: 1855-1861, w opracowaniu Jadwigi Rudnickiej (Lublin-Warszawa 2016)

 

      

 

 

tom XII: Listy 3: 1862-1866, w opracowaniu Jadwigi Rudnickiej, uzupełniła Elżbieta Lijewska (Lublin-Warszawa 2019)

 

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020, godz. 10:18 - Łukasz Niewczas