Pracownicy Ośrodka:

 

dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL

Dyrektor Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL

e-mail: ireus@kul.pl

 

prof. dr hab. Piotr Chlebowski

e-mail: quidam@kul.pl

 

Członek i sekretarz Komitetu Redakcyjnego krytycznej edycji „Dzieł wszystkich” C. Norwida, kierowanego przez prof. Stefana Sawickiego. Członek i sekretarz Komitetu Redakcyjnego „Studia Norwidiana”. Członek redakcji serii wydawniczej „Studia i monografie” (wraz z prof. Stefanem Sawickim i prof. Józefem Fertem).

 

Zainteresowania naukowe:

- literatura polska XIX wieku, a w szczególności twórczość oraz świat idei Cypriana Norwida;

- zagadnienia tekstologiczne oraz edytorskie wyrastające głównie z prac nad edycją „Dzieł wszystkich” Norwida, przede wszystkim poematów (tom IV wraz z prof. Stefanem Sawickim) oraz notatników i albumów (tomy XV-XVI oraz XVII; przygotowywane samodzielnie);

- pogranicza sztuk, w tym problematyki syntezy sztuk, zwłaszcza w  XIX wieku

- muzyka współczesna (zwłaszcza jej nurt progresywno-rockowy i jazz-rockowy) w odniesieniu do szerszych zjawisk kulturowych, w tym związanych z literaturą i światem idei;

- semantyka w świecie zjawisk pozaliterackich: muzyki i malarstwa, oddziaływanie poezji i literatury na inne rodzaje sztuki.

 

Publikacje

 

Konferencjedr hab. Włodzimierz Toruń, prof. KUL

e-mail: torno@kul.pl

 

Publikacje

 

Konferencje

dr Edyta Chlebowska, adiunkt

e-mail: edyta.chlebowska@kul.pl

 

Publikacje

 

Konferencje

 

dr Łukasz Niewczas, adiunkt

e-mail: lukasz.niewczas@kul.pl

 

Publikacje

 

Konferencje

Autor: Edyta Chlebowska
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021, godz. 13:24 - Łukasz Niewczas