Rada Naukowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Stefan Sawicki
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
prof. dr hab. Józef Fert
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

Dyrektor Ośrodka

dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL                      

Zarząd

Przewodniczący: dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
Sekretarz : prof. dr hab. Piotr Chlebowski
Członkowie: prof. dr hab. Stefan Sawicki
                     prof. dr hab. Józef Fert
                   

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021, godz. 13:27 - Łukasz Niewczas