Rada Naukowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Stafan Sawicki
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
prof. dr hab. Józef Fert
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Marian Maciejewski
prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
prof. dr hab. Zofia Trojanowicz

 

Dyrektor Ośrodka

dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL                               

 

Zarząd

Przewodniczący: dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
Sekretarz : dr hab. Piotr Chlebowski
Członkowie: prof. dr hab. Stefan Sawicki
                     prof. dr hab. Józef Fert
                     prof. dr hab. Marian Maciejewski

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2016, godz. 22:06 - Łukasz Niewczas