Akademicki Związek Sportowy jest jedną z najstarszych organizacji studenckich w Polsce (działa od 1908r.). Głównym celem Związku jest promowanie szeroko pojmowanej kultury fizycznej w środowisku akademickim. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez organizację Akademickich Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski Szkół Wyższych. Rywalizować w tych prestiżowych imprezach mogą jedynie studenci – reprezentanci danej szkoły wyższej, którzy są członkami AZS.

 

Podstawową jednostką w strukturze AZS jest klub uczelniany, zrzeszający studentów – sportowców danej uczelni. W ramach klubu działają sekcje sportowe, zaś pracami tej jednostki kieruje zarząd z prezesem na czele. Klub uczelniany, razem ze studium wf i s, działa na rzecz sportu akademickiego w wymiarze uczelnianym - sport masowy i rekreacja) - liga międzyuczelniana z udziałem reprezentacji szkół wyższych z regionu oraz ogólnopolskim - Akademickie Mistrzostwa Polski. Warto podkreślić, że ostatnia dekada była okresem dynamicznego rozwoju sportu akademickiego. Liczba członków AZS-u wzrosła w tym czasie do blisko 55 000, co czyni Związek najbardziej liczną organizacją akademicką działającą na uczelniach wyższych.Kalendiarium AZS KUL:


1922 - Powołanie AZS KUL przez Senat Akademicki; powstanie sekcji sportowych: szermierki, piłki nożnej, lekkiej atletyki i tenisa ziemnego;

 

1923 - Podporządkowanie AZS KUL Centrali w Warszawie; utworzenie sekcji sportowych boksu i narciarstwa;


1924 - Pozyskanie dla AZS KUL boisk i kortów tenisowych przy ul. Lipowej;


1925 - Powstanie sekcji: pływania, koszykówki i siatkówki;


1929 - Powstanie sekcji piłki ręcznej;


1937 - Powołanie sekcji hokeja i tenisa stołowego;


1922 - 1939 - W okresie międzywojennym AZS KUL pełnił funkcję Klubu Środowiskowego;


1939 - Rozstrzelanie przez hitlerowców prof. Czesława Martyniaka – opiekuna AZS, wybitnego sportowca i naukowca;


1944 - Reaktywowanie AZS Lublin, zrzeszającego sportowców uczelni lubelskich;


1949 - Powstanie Klubu Uczelnianego AZS KUL;


1952 - Założenie Studium WF przy KUL i organizacja pierwszych obozów sportowych dla młodzieży;


1959 - Ogólnopolski Turniej o Puchar prof. Cz. Martyniaka w piłce siatkowej mężczyzn;


1961 - Powstanie sekcji sportowej judo mężczyzn;


1976 - Rozpoczęcie działalności Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego AZS KUL w Rogóźnie;


1981 - Zawieszenie obozów sportowych dla studentów III i IV roku w Rogóźnie;


1989 - Poświęcenie Sztandaru AZS KUL przez JM Rektora ks. prof. J. Śrutwę;


1990 - Zawieszenie zajęć w-f dla studentów I i II roku;


1992 - Jubileusz 70-lecia AZS KUL;


1996 - Oddanie do użytku boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego na „Poczekajce”;


1997 - Obchody 75-lecia AZS KUL (16-17 maja, Lublin, Rogóźno);


2002 - Powierzenie opieki nad kortami tenisowymi i boiskami na „Poczekajce” Studium WFiS; przywrócenie od 1 października obowiązkowych zajęć w-f dla I roku studiów stacjonarnych; rozpoczęcie zajęć na hali sportowej na „Poczekajce”; jubileusz 80-lecia AZS KUL (19 października)

Autor: Renata Respondek
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2011, godz. 21:29 - Renata Respondek