Czym jest legitymacja?
Legitymacja ISEC-AZSISIC-AZS
 to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym, dzięki której masz możliwość korzystania ze wszystkich profitów wynikających z posiadania legitymacji ISIC (dostęp do kilkudziesięciu tysięcy zniżek na całym świecie, potwierdzenie statusu studenta) oraz korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS. 

 

Kto może otrzymać kartę?
Każdy członek AZS, który jest studentem (bez ograniczenia wieku) lub uczniem i ma więcej niż 12 lat.

 

System ISIC
To jedyny dokument potwierdzający status studenta i ucznia na całym świecie oraz gwarancja dostępu do kilkudziesięciu tysięcy zniżek na całym świecie w tym 4486 w Polsce. ISIC jest uznawany w 116 krajach świata i co roku korzysta z niego około 10 milionów osób na całym świecie. 

Korzyści
Posiadacze tej karty uprawnieni są do 10% zniżki na korzystanie z usług Centralnych Ośrodków Sportu Akademickiego w Wilkasach, Gdańsku - Górkach Zachodnich oraz Zieleńcu. Ponadto Organizacje Środowiskowe AZS oraz jednostki AZS mają prawo stosowania własnych ulg i zniżek obejmujących swoich członków AZS.

 

Ubezpiecznie
Posiadacz karty ISIC-AZS jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w firmie AXA Polska S.A. na kwotę 6500zł.

 

Gdzie wyrobić?
Aby wyrobić lub aktualizować kartę ISIC-AZS należy udać się do swojego Klubu Uczelnianego AZS w czasie DYŻURÓW.

 

Gdzie wyrobić lub zaktualizować kartę AZS?
Aby wyrobić lub aktualizować kartę AZS należy zarejestrować się on-line, a następnie z wydrukowaną deklaracją udać się do swojego Klubu Uczelnianego AZS.

 

 

Autor: Maciej Moczydłowski
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2012, godz. 23:10 - Maciej Szafranek