UWAGA: projekt zakończony. Staże aktualnie realizowane są w ramach projektów Zintegrowanych 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 link.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 22.10.2018 r. rozpoczynamy rekrutację dla studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych kierunku prawo w ramach projektu „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja”.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE"

 

Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu, pok. CN-201, w godz. 10-11 i 13-14.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445 39 85 lub mailem: stazeprawo@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro projektu ,,Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja" zostało przeniesione do Collegium Norwidianum KUL, pokój CN - 201, telefon kontaktowy: 81 445 39 85.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 8 czerwca biuro projektu jest czynne do godz. 12.30

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 01 czerwca Biuro projektu jest nieczynne.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu stażowego, dokumenty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc w projekcie. Zapraszamy do aplikowania na staż!

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro projektu ,,Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja" zostało przeniesione do Gmachu Głównego KUL II piętro, pokój GG - 200.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu  ,,Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja”

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu stażowego dla 216 studentów/tek V roku studiów stacjonarnych kierunku prawo i 13 studentów/tek II roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku prawo w biznesie w ramach projektu „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja”.

 

Projekt przewiduje realizację 16 tygodniowych (dla kierunku prawo) i 24 tygodniowych (dla kierunku prawo w biznesie) płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. (dla kierunku prawo) i 540 godz. (dla kierunku prawo w biznesie) zadań stażowych.

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium, dla kierunku prawo w wysokości 1.980,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin i dla kierunku prawo w biznesie 1 485,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowane 90 godzin  zadań stażu.

Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 80% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania.

Organizator przewiduje zwrot kosztów komunikacji miejskiej dla 80% Uczestników/czek projektu w trakcie trwania stażu. Organizator dopuszcza możliwość kwalifikowania kosztów komunikacji miejskiej do wysokości 46 zł miesięcznie.

Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie ukończenia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE"

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazeprawo@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

logo_power_kolor1

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020, godz. 15:31 - Piotr Siemaszko