UWAGA: projekt zakończony. Staże aktualnie realizowane są w ramach projektów Zintegrowanych 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 link.

 

Głównym celem projektu „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja” jest podniesienie do II.2020 r. oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 229 studentów/tek WPPKiA KUL (138 kobiet/91 mężczyzn) studiów stacjonarnych poniższych kierunków:

- V rok kierunku prawo,

- II rok II stopnia kierunku prawo w biznesie,

dzięki stażom wysokiej jakości.

 

Czas trwania projektu: 01.04.2018 r. - 29.02.2020 r.

 

Budżet projektu: 2 814 156,95 PLN, w tym 2 729 732,24PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 229 osób, w tym 138 kobiet i 91 mężczyzn.
  2. Liczba studentów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe dzięki stażom krajowym – 229 osób, w tym 138 kobiet i 91 mężczyzn.
  3. Odsetek studentów, którzy w skutek udziału w stażu znalazło/podjęło zatrudnieni lub kontynuuje naukę - 46 osób.
  4. Liczba studentów, którzy ukończyli staże – 229 osób, w tym 138 kobiet i 91 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

 

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 229 studentów/tek WPPKiA KUL (138 kobiet/91 mężczyzn) studiów stacjonarnych poniższych kierunków:

- V rok kierunku prawo,

- II rok II stopnia kierunku prawo w biznesie,

 

 ZADANIA

 

Do realizacji założonego celu projektu posłuży następujące zadanie:

 

Zadanie 1. WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRAWO, PRAWO (04.2018-02.2020, 216 16-to tygodniowych staży w wymiarze 480 godzin)

Zadanie 2. WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRAWO W BIZNESIE (04.2018-02.2020, 13 24 tygodniowych staży w wymiarze 540 godzin zegarowych)

 

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów/tek, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2017/2018 i 2018/2019

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

logo_power_kolor1

Autor: Edyta Kołtun
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020, godz. 15:32 - Piotr Siemaszko