UWAGA: projekt zakończony. Staże aktualnie realizowane są w ramach projektów Zintegrowanych 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 link.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

CV

 

case study dla studentów kierunku prawo (proszę wybrać jeden z niżej wymienionych):

KAZUS 1

KAZUS 2

 

case study dla studentów kierunku prawo w biznesie (proszę wybrać jeden z niżej wymienionych):

KAZUS 1

KAZUS 2

 

Prosimy o rozwiązanie wybranego kazusu i dostarczenie  wraz z Formularzem i CV do Biura projektu: pok. CN-201 w godz. 10.00 - 11.00, 13.00-14.00.

 

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane!

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

 

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU
"LAW IN ACTION: STAŻ DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA II EDYCJA"

 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445 39 85 lub mailem: stazeprawo@kul.pl.

 

UWAGA! Absolwenci/tki mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

logo_power_kolor1

Autor: Edyta Kołtun
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020, godz. 15:32 - Piotr Siemaszko