Inspiracją do zainteresowania się pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami studiującej młodzież stały się rozmowy ze studentami, którzy mimo posiadanych zdolności intelektualnych nie radzili sobie w nowej sytuacji edukacyjnej i często skłaniali się ku decyzji rezygnacji ze studiów, czy zmiany kierunku kształcenia. Zastanawiające stało się dla nas również to, że duża grupa studentów dobrze radziła sobie w tych samych sytuacjach życia studenckiego  i wykazywała się skutecznością w rozwiązywaniu problemów oraz wywiązywaniu się ze stawianych wymagań. Osobiste doświadczenia sprowokowały nas do działań pozwalających odpowiedzieć na pytanie: w czym tkwi tajemnica sukcesu dobrego funkcjonowania studentów i ich  radzenia sobie z trudnościami?

 

W prowadzonych badaniach koncentrujemy się na tym, co pozytywne, czyli sprzyja optymalnemu funkcjonowaniu studentów:

  • kompetencje społeczne,
  • relacje interpersonalne,
  • przyjaźń,
  • prężność osobowościowa, 
  • motywacja osiągnięć,
  • wszystko to, co pozwala być skutecznym w realizacji i pełnym rozwoju siebie.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 10:04 - Leszek Wojtowicz