Publikacje 

 

Książki

 • Artymiak, M. (2010). Pomiędzy kobietą a mężczyzną. Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
 • Iskra, J. (2015). Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów. Warszawa: Difin.
 • Iskra, J., Artymiak, M. (red.). (2013). Doświadczenia człowieka. Kraków: Petrus.
 • Klinkosz, W. (2013). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Klinkosz, W., Iskra, J., Dawidowicz, M. (2017). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D. Buhrmester, W. Furman, M.T. Wittenberg i H.T. Reis. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 • Klinkosz, W., Sękowski, A. (2013). Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI H.
  Schulera, G.C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski. Podręcznik
  .
  Warszawa: Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Olejniczak, A., Iskra, J. (2016). Psychologia przyjaźni. Doświadczenia kobiet i mężczyzn. Warszawa: Difin.
 • Sękowski, A.E., Klinkosz, W. (2016). Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry`ego S. Wigginsa. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Artykuły w czasopismach

 • Dzierżanowska-Peszko J., Artymiak M. (2014). Subjectivity in a therapeutic process as a predictor of psychotherapeutic success, The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II, 157-175.
 • Iskra, J. (2016). Trudności doświadczane przez studentów a ich obraz siebie. Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy, 2, 43-56. (Lista ministerialna B)
 • Iskra, J., Klinkosz, W., Artymiak, M. (2017). Slow w edukacji jako powrót do podmiotowości. Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy, 1, 11-22. (Lista ministerialna B)
 • Klinkosz, W., Iskra, J. (2010). Examination of the Relations of the Myers-Briggs Type Indicator and the NEO-4 Personality Inventory in a  Polish Sample. Psychological Reports, 107, 2, 578-586. (Lista ministerialna A)

 

Wybrane rozdziały w monografiach

 • Artymiak, M. (2013). Psychologia pomiędzy podejściem ilościowym i jakościowym – u początków nurtu narracyjnego i psychobiograficznego. W: J. Iskra, M. Artymiak (red.), Doświadczenia człowieka (s. 27-41). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
 • Artymiak, M. (2014). Wykształceni a jednak bezrobotni - absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy W: С. Щудло, П. Длугош (red.). Молодіжна політіқа: проблеми та перспеқтиви (s. 435-441). Дрогобич-Перемишль: Швидкодрук.     
 • Iskra, J. (2013a). Doświadczenie trudności w relacjach interpersonalnych. Badania kobiet. W: J. Iskra, M. Artymiak (red.), Doświadczenia człowieka (s. 45-69). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
 • Iskra, J. (2013b). Doświadczenie dojrzewania do przyjaźni. Analiza Małego Księcia Antoine`a de Saint-Exupery`ego. W: J. Iskra, M. Artymiak (red.), Doświadczenia człowieka (s. 200-218). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
 • Iskra, J. (2016). Prężność osobowościowa a style aktualizacji siebie młodych dorosłych. W: M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych (s. 29-38). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Iskra, J. (2017). Trudności doświadczane przez studentów i style radzenia sobie ze stresem. W: Z. Kazanowski, J. Skwarek (red.), Nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej (s. 75-91). Zamość: PWSZ im. Szymona Szymonowica.
 • Klinkosz, W. (2016). Relacje interpersonalne i motywacja osiągnięć studentów różnych kierunków studiów. W: M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych (s. 295-3-4). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Łupicka-Szczęśnik, D. (2013). Struktura doświadczenia sensu życia u osób zajmujących się działalnością wysokogórską. W: J. Iskra, M. Artymiak (red.), Doświadczenia człowieka (s. 125-177). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 10:04 - Leszek Wojtowicz