Badania naukowe pracowników katedry koncentrują się wokół mediów i komunikacji społecznej, ale ukazują je z oryginalnej, indywidualnej perspektywy.

 

dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL - bada język w mediach i w komunikacji społecznej, a szczególnie interesują go intencjonalność i skuteczność komunikacji społecznej. Pracuje nad książkami dotyczącymi semantyki i pragmatyki tekstów piosenek rockowych oraz transmisji sportowych.

 

dr Olga Białek-Szwed - współczesna prasa masowa w Polsce; mechanizmy tabloidyzacji prasy, voyeuryzmu i ekshibicjonizmu medialnego, elementy populizm i naturalizmu w prasie, specyfika leksyki występującej we współczesnej polskiej prasie, socjolekty i profesjonalizmy.

 

dr Wojciech Wciseł - śledzi losy uchodźców, mniejszości narodowych i emigrantów w przekazach medialnych. Szczególnie interesuje go medialna prezentacja cudzoziemców, obraz kreowany przez dziennikarzy i na tej podstawie odtwarzany przez odbiorców.

 

mgr Katarzyna Drop - jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół prasy młodzieżowej do 1989 roku oraz problemów społecznych w PRL. Ponad to zajmuje się praktycznym wykorzystaniem skutecznej komunikacji w relacji lekarz-pacjent.

 

 

Autor: Wojciech Wciseł
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2020, godz. 19:46 - Wojciech Wciseł