dr hab. Paweł Nowak, prof KUL - Kierownik Katedry,

 

językoznawca i komunikolog, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspert językowy i komunikacyjny w procesach sądowych i postępowaniach prokuratorskich.

 

Konsultant językowy ostatnich telewizyjnych kampanii informacyjnych przed wyborami samorządowymi, parlamentarnymi i prezydenckimi.

 

 

 

Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener z komunikacji masowej i interpersonalnej, z komunikacji językowej w mass mediach, komunikacji społecznej i komunikacji urzędowej, z retoryki oraz z pragmatyki językowej.

 

Zobacz więcej o dr hab. Paweł Nowak.

 


 

 

 

 

 
dr Olga Białek-Szwed - asystent w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej.


Od 13 lipca 1998 r. magister filologii polskiej (UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Filologia Polska) a od 25 czerwca 2010 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (UMCS, Wydział Politologii).


Funkcje pełnione w IDiKS: członek komisji programowej, kierownik specjalizacji prasowej, opiekun pracowni prasoznawczej, koordynator szkoły prasowej KUL i „Kuriera Lubelskiego” (od 2013 r.), recenzent prac dyplomowych, w latach 2012 – 2014 opiekun roku I, II studiów magisterskich.
W latach 2012-2014 wykładowca na warsztatach dziennikarskich dla uczniów szkół gimnazjalnych „Stephanianum”.

 

Zobacz więcej o dr Olga Białek-Szwed.

 


 

 

 

 

 

 

dr Wojciech Wciseł - adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej.

 

W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Wolontariat i akcje charytatywne w mediach regionu lubelskiego po 1989 r.”.


Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wizerunek cudzoziemców w mediach, medialny wymiar migracji i uchodźstwa, aktywność społeczna w mediach, wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

 

Interesuje się również: komunikacją interpersonalną, edukacją międzykulturową, ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, motywacją i kreowaniem programów wolontariackich, metodami pracy nad projektem i pracą w grupie, pisaniem i realizacją projektów. W 2009 r. zdobył certyfikat trenera komunikacji interpersonalnej.


Autor artykułów i publikacji oraz kierownik i lider merytoryczny projektów badawczych w zakresie wzajemnych relacji między mediami a organizacjami pozarządowymi, imigracją i wolontariatem. Realizował międzynarodowe projekty w Wielkiej Brytanii, Szkocji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Niemczech, Czechach i na Słowacji. Zastępca Prezesa Centrum Wolontariatu. Od 2008 współpracownik Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, autor i koordynator projektów stowarzyszenia, osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami, organizowanie konferencji prasowych i imprez promocyjnych Stowarzyszenia. Współautor programów telewizyjnych i radiowych służących promocji wielokulturowości i integracji cudzoziemców. Szanowany ekspert medialny w temacie imigracji, uchodźców i integracji cudzoziemców. Członek Zespołu ekspertów KUL. Dziennikarz radiowy, od 2011 roku prowadzi własną audycję radiową „Pasja Życia” na antenie Radia eR w Lublinie. Pasjonat wycieczek górskich, sportu i udziału w masowych imprezach sportowych.

 

Zobacz więcej o dr Wojciech Wciseł. 

 


 

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Magdalena Drop – asystent w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej.

 

Absolwentka kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Public relations i reklamy; Sekretarz redakcji w czasopiśmie naukowym „Polish Journal of Public Health”; dziennikarka; mediator sądowy; ; doktorantka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim; członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Stowarzyszenia Polskich Mediów, a także Kapituły Pracodawców i Absolwentów; opiekun praktyk studenckich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

 


Prowadzi zajęcia z: Psychologii komunikacji społecznej, Public relations, Reklamy, Czytelni prasy, Warsztaty prasowe, Edytorstwo, a także warsztaty z Kreatywnego pisania na Wydziale Teologii KUL.

 

Zobacz więcej o mgr Katarzyna Magdalena Drop.

 


 

Godziny konsultacji pracowników Katedry
w semestrze zimowym 2019/2020

 

KIEROWNIK KATEDRY

DR HAB. PAWEŁ NOWAK, PROF. KUL

środa 10.50-12.30 (CP 37)

 

DR WOJCIECH WCISEŁ

wtorek 13.20-14.50 (CP 37)

 

DR OLGA BIAŁEK-SZWED

czwartek 15.00-16.30 (CP 38)

 

MGR KATARZYNA DROP

poniedziałek 10.00-10.50 (CP 38)

                                          

Autor: Wojciech Wciseł
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019, godz. 22:35 - Wojciech Wciseł