Mgr Barbara Góra – absolwentka filologii słowiańskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie edytorstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od października 2017 r. doktorantka w Katedrze Tekstologii i Edytorstwa KUL. Od grudnia 2021 r. asystent dydaktyczny w Katedrze Tekstologii i Edytorstwa KUL. Prowadzi zajęcia na kierunku Edytorstwo z zakresu tekstologii i warsztatu naukowego edytora.

Wykonawca projektu badawczego Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
Głównymi obszarami jej zainteresowań są problemy tożsamościowe dotyczące ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz wielojęzyczna literatura powstająca na tych terenach w XIX i w pierwszej połowie XX wieku.

Autor: Wojciech Kruszewski
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021, godz. 17:40 - Wojciech Kruszewski