W związku z panującą na świecie i w naszej Ojczyźnie pandemią wirusa SARS-Cov-2, Rektor KUL, rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020r. do odwołania wprowadził zmiany w funkcjonowaniu Uniwersytetu. Zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne a kształcenie ma odbywać się na zasadzie e-learningu. Zawieszono wszystkie zagraniczne wyjazdy, odwołano konferencje i zaplanowane spotkania.

         To rozporządzenie dotyczyło także Konwiktu KUL. Wprowadzono zakaz odwiedzin i spotkań. Ograniczono do minimum możliwości przemieszczania się mieszkańców domu. W dniu 14 marca br. Ojciec Dyrektor podjął decyzję o zamknięciu Konwiktu KUL oraz Stołówki Studenckiej KUL dla osób, które nie są mieszkańcami bądź pracownikami Konwiktu.

 

     Po konsultacjach z Władzami Uniwersytetu i organami odpowiedzialnymi za sytuację kryzysową w Lublinie, 19 marca 2020 roku, Ojciec Dyrektor z wielkim smutkiem podjął decyzję o całkowitym zamknięciu Konwiktu Księży Studentów KUL i poprosił księży z Polski o powrót do diecezji bądź zgromadzeń z których pochodzą.

 

         Nasza wspólnota w duchu posłuszeństwa przyjęła te zarządzenia i opuściliśmy Konwikt. W Konwikcie pozostali kapłani z Afryki, Ukrainy, kilku księży profesorów Siostry Sług Jezusa, które mają tutaj swoją wspólnotę oraz księżą jezuici, duszpasterze akademiccy.

Autor: Dariusz Konopko
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2020, godz. 18:06 - Dariusz Konopko