Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II "liturgia jest źródłem i szczytem życia i działalności Kościoła". W niej, pod osłoną widzialnych i skutecznych znaków, uobecnia się Misterium Paschalne Chrystusa. W  liturgii dokonuje się najdoskonalsze uwielbienie Boga w Trójcy świętej oraz uświęcenie człowieka. 

 

Celebracja liturgii jest sensem i celem życia każdego kapłana. Dlatego sercem domu Księży Studentów jest Kaplica, w której celebrowana jest Najświętsza Ofiara, Liturgia Godzin oraz głoszone jest Słowo Bożego i sprawowany sakrament pokuty i pojednania. Kaplica jest także miejscem indywidualnej modlitwy Księży Studentów i Profesorów.

 

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2013, godz. 23:05 - Jan Dzionek