demografia_a_ekonomia_400

 

12 stycznia 2010 r. w auli Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się spotkanie dyskusyjne pt. „Demografia a ekonomia” zorganizowane przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” oraz Lubelski Terenowy Klub „Frondy”. Spotkanie poprowadził dr Wojciech Kruszewski natomiast gośćmi byli: dr Cezary Mech oraz prof. dr hab. Dariusz Gątarek, obaj doradcy prezesa NBP. Zaproszeni prelegenci w treściwym wykładzie zaprezentowali aktualną sytuację demograficzną Polski oraz starali się ukazać znaczenia wysokości stopy przyrostu naturalnego w kontekście ekonomicznym. Obecnie liczba urodzeń w Polsce jest jedną z najmniejszych w Europie co wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla stanu finansów publicznych naszego kraju. Referenci podkreślali dlatego konieczność podjęcia przez państwo aktywnej polityki prorodzinnej, aby zatrzymać postępujący proces „starzenia się” społeczeństwa, gdzie liczba ludności w wieku poprodukcyjny przewyższa odsetek urodzeń. Po wykładzie uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w dyskusji poprzez zadawanie gościom pytań lub wypowiedzenie własnych refleksji. Dyskusja skoncentrowała się wokół rozważania przyczyn niskiej dzietności w Polsce oraz możliwości konkretnych działań na rzecz rozwiązania  problemu demograficznego.

 

/Małgorzata Babul/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2010, godz. 23:14 - Piotr Sławicki