Streszczenie 

 

Celem artykułu jest ukazanie diecezjalnego urzędu katechetycznego i jego zadań.

W jego pierwszej części przedstawiono historię powstania diecezjalnego urzędu katechetycznego.

W drugiej części wskazano na obowiązek powołania diecezjalnego wydziału katechetycznego, natomiast część trzecia została poświęcona zadaniom wspomnianej instytucji.

 

Słowa klucze: Diecezjalny wydział katechetyczny, katechizacja, biskup diecezjalny, statut, Dyrektorium ogólne o katechizacji.

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018, godz. 15:48 - Zuzanna Gądzik