W obecnej rzeczywistości gospodarczej coraz większe znaczenie odgrywa dążenie do ulepszania technologii, tworzenia nowych produktów, zwiększania efektywności, a przez to również zwiększania konkurencyjności gospodarki. Wszystkie wymienione procesy określane są mianem innowacyjności gospodarki. Do realizacji takich procesów niezbędne jest jednak poszukiwanie nowych pomysłów, koncepcji i rozwiązań, które są możliwe dzięki badaniom naukowym. Są to niezwykle trudne i skomplikowane procesy, ale jednocześnie budzą one coraz to większe zainteresowanie, bo rośnie w społeczeństwie świadomość, że innowacyjność jest wręcz warunkiem konkurencyjności. Rosnąca waga zagadnień związanych z innowacjami skłoniła członków Studenckiego Koła Innowacji – transferu wiedzy do biznesu KUL wspólnie z Fundacją Inkubator Przedsiębiorczości UMCS do zorganizowania pierwszej edycji Dni Innowacji , które odbyły się 23 – 24 kwietnia 2013 r.

W ramach Dni Innowacji miała miejsce konferencja dotycząca takich tematów jak: wspieranie zaradności a wspieranie przedsiębiorczości, inteligentna multispecjalizacja Lublina w perspektywie 2020 roku oraz rola technologii ICT w innowacyjności bankowości, administracji i szkolnictwa wyższego. W konferencji wzięli udział, m. in.: dr Mariusz Sagan, Robert Bielak, dr Jacek Urbaniec, dr Jacek Warda, Tomasz Fulara, Piotr Nizioł, prof. dr hab. Marian Żukowski, dr hab. Paweł Kawalec oraz mgr Marcin Nowak. Ponadto, w ramach Dni Innowacji odbyły się spotkania z młodymi przedsiębiorcami – „mój biznes moja pasja” oraz liczne warsztaty dla studentów dotyczące rozwijania pomysłu biznesowego, jak również – „Biznes = dobry plan” z zakresu przedsiębiorczości prowadzony przez specjalistów z KPMG. Niniejsza publikacja jest swego rodzaju podsumowaniem rozważań zaprezentowanych przez wspomnianych prelegentów.

 Konferencję otworzył prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. słowami: innowacje są ważne ze względu na to, abyśmy otwierali nowe i doskonalsze drogi myślenia i działania, bo innowacja kojarzy się przecież nie tylko ze zmianą, ale bardziej jeszcze ze zmianą na lepsze. Innowacja to przede wszystkim poszukiwanie nowego sposobu nie tylko życia i działania, ale realizowania tego, co jest powołaniem człowieka. I w związku z tym, jednym z najważniejszych wyzwań, które rodzą się przy rozważaniu rzeczywistości innowacji jako powołania człowieka do nieustannego rozwijania się i wzrastania jest kreatywność ludzka, bo przecież innowacje tworzą ludzie. Dalsza część wystąpienia dotyczyła innowacyjności jako wykraczania poza granice własnych możliwości i kreatywnego wykorzystywania sytuacji, w których się znajdujemy. Istotnym wymiarem zagadnienia innowacji jest to, jak przekonać innych do przyjęcia zmiany. Jak powiedział prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. to właśnie Koła Innowacji stanowią wspólnoty ludzi, którzy odkrywają, że można coś zrobić. Ale zarazem to ludzie, którzy odkrywają, że muszą być w coraz większej interakcji z innymi, w tym muszą zwracać uwagę na to, jak ludzie dzisiaj myślą i funkcjonują.

Jednym z głównych tematów, ze względu na miejsce odbywania się konferencji jak i wagi tematyki, była inteligentna multispecjalizacja Lublina w perspektywie 2020 roku, która została przybliżona przez dr Mariusza Sagana, dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów. W ramach wystąpienia zaprezentowano metodykę wyboru branż priorytetowych dla Lublina. W tym aspekcie niezwykle istotną rolę odgrywa wypracowanie listy branż dla Lublina, ich priorytetyzacji oraz wyróżnienia podstawowych i uzupełniających. W efekcie takiego podziału można wyróżnić trzy branże podstawowe: przemysł spożywczy, BPO/SSC oraz informatyka i telekomunikacja. Jak również pięć branż wspierających: logistyka i transport; energia odnawialna; motoryzacja; ochrona zdrowia i farmacja; biotechnologia.

W tym momencie warto zwrócić uwagę na definicję inteligentnej multispecjalizacji, która jest umiejsowiana „na styku”: świadomego budowania synergii pomiędzy branżami, wyboru branż określanych jako innowacyjnych oraz wyboru branż strategicznych, dopasowanych do aktywów miasta i koncentracja wsparcia. W aspekcie inteligentnej multispecjalizacji Lublina wyróżnić należy przede wszystkim:

  1. Motoryzację – branży w której zatrudnionych jest ok. 1600 os (Ursus SA, Fabryka Samochodów Honker, Inergy Automotive Systems Poland)
  2. IT – zatrudnienie w branży ok. 5000 os., (e-Leader, Compugroup Medical Polska, Virtual Telecom, GIS-EXPERT, Asseco BS,
  3. Biotechnologia i farmacja – zatrudniająca ok 1000 os., (Biomed, Biomaxima, Baxter, Manufacturing, Marcmed, Vet-Agro)
  4. Usługi medyczne – zatrudniające kilka tysięcy osób (Alergotest, ŻagielMed, Zana-Dent Grupowa Praktyka Stomatologiczna)

Na styku wymienionych wyżej branż (ICT, medycyna, eHealth) powstały liczne niezwykle ciekawe i wartościowe produkty. Zaliczyć należy do niech przede wszystkim: Lublin 2.0, sztuczną kość, e-sąd.

Dyskusja panelowa „Rola technologii ICT w innowacyjności bankowości, administracji i szkolnictwa wyższego”, którą prowadził prof. KUL Paweł Kawalec dotyczyła trzech zasadniczych tematów: konsekwencji społecznych nowych innowacji, problemu komunikacyjnego oraz zagrożeń bezpieczeństwa i prywatności użytkowników nowych technologii. Zwracano uwagę na przemiany jakościowe w życiu społecznym (edukacja, prowadzenie działalności gospodarczej, komunikacja, poszerzona rzeczywistość, nowe rodzaje usług publicznych, itp.), które stają się możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii ICT w dużej skali. Podkreślono rewolucyjny charakter tych przemian w skali globalnej. Zwrócono także uwagę na problemy komunikacyjne, jakie występują między różnymi rodzajami użytkowników ICT (np. twórcy oprogramowania, docelowi użytkownicy, środowiska opiniotwórcze), a także możliwe zagrożenia prywatności i dostęp do informacji na temat życia jednostki. Wspólnym tematem, na który zwracano uwagę było niespotykane dotąd zindywidualizowanie usług i podejścia do potrzeb jednostek dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii ICT.

Następnie odbyło się spotkanie biznesowe dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy i rozwojem kariery zawodowej zorganizowany wspólnie z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości UMCS. Prelegentami spotkania byli:

  • Stingu Media – Firma specjalizująca się w Tworzeniu rozwiązań interaktywnych w obszarze reklamy internetowej. Jest jednym z największych partnerów sieci Play w Polsce w dziedzinie sprzedaży biznesowej.
  • Benfi Media – Misją firmy jest – Pracujemy na Twój sukces w internecie. Praca firmy polega 
    na skutecznym wykorzystaniu możliwości jakie daje internet. Jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm IT na Lubelszczyźnie. 
  • KL-Software - Firma tworzy strony internetowe i aplikacje dedykowane dla biznesu. Ponadto pod marką Pro-Hosting.pl prowadzi hosting i rejestrację domen. Rozwija także własną grę przeglądarkową Vis Arcana.
  • Fuzzy Forms - Butik kreatywny i software house w jednym. Oferuje usługi w zakresie zintegrowanej komunikacji w nowych mediach. Skutecznie buduje wizerunek marek w Internecie. Projektuje unikalne serwisy, sklepy internetowe oraz aplikacje na urządzenia mobilne. Dodatkowo tworzy własne, proste i skuteczne aplikacje wspierające marketing internetowy.

Więcej [+]

 

Autor: Dominika Remiśko
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2013, godz. 20:51 - Dominika Remiśko