Dokument - według Wikipedii to: "rzeczowe świadectwo jakiegoś fenomenu sporządzone we właściwej dla danego czasu i miejsca formie"
 
Profesorowie KUL:
Profesor Józef Kudasiewicz
Biblista, specjalista w zakresie Ewangelii synoptycznych. Wybitny naukowiec, który uczył miłości do Biblii całe pokolenia studentów i kapłanów
 

scenariusz i reżyseria: Anna Swęda

zdjecia: Łukasz Kaczmarek,

data: 21 listopada 2012 r.
czas: 22 min.


 

Profesor Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM
Dogmatyk, mariolog, ekumenista. Długoletni Profesor Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL. Był m.in. członkiem Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej, powołanej przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską. Opublikował ponad 600 prac naukowych, wiele podręczników i książek z zakresu swojej specjalności.
 
 

scenariusz i reżyseria: Anna Swęda

zdjecia: Łukasz Kaczmarek,

data: 1 lipca 2011 r.
czas: 15 min.


 

mrowiec_400.jpg
Profesor Karol Mrowiec

Film o tworcy muzycznego kanonu polskiek pieśni kościelnej po Soborze Watylańskin II. Tworcy muzykologi na KUL, dugoletnim kierowniku muzykologii na KUL.

 

scenariusz i reżyseria: Anna Swęda

zdjecia: Łukasz Kaczmarek,

data: 20 września 2009 r.
czas: 43 min.


110509krapiec_400

Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP
Film o wieloletnim Rektorze KUL dominikaninie Mieczysławie Albercie Krąpcu OP  urodzonym 25 maja 1921 w Berezowicy Małej na Podolu - tomiscie, współtwórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, inicjatorze wydawania Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

 

Reżyseria: Łukasz Kaczmarek, Anna Swęda
data: 8 maja 2009 r.
czas: 25 min.


strzemboszadam_400

Profesor Adam Strzembosz
Film o profesorze Adamie Strzemboszu urodzonym 11 września 1930 roku w Warszawie - działaczu społecznym i politycznym, reformatorze sytsemu sądowniczego, Prezesie Sądu Najwyższego w latach 1990-1998.

 

Reżyseria: Anna Swęda, zdjęcia: Łukasz Kaczmarek
data: 9 marca 2009 r.
czas: 42 min.


nikodemowicz_783.jpg

Profesor Nikodemowicz
Film o profesorze Andrzeju Nikodemowiczu urodzonym 2 stycznia 1925 roku we Lwowie - polskim kompozytorze, pianiście i pedagogu.

 

Reżyseria: Joanna Sosnowska TVP3 Lublin, Anna Swęda, Łukasz Kaczmarek
data: 28 grudnia 2008 r.
czas: 42 min.


bartnik_400

Profesor Bartnik
Film o profesorze ks. Czesławie Bartniku urodzonym 9 sierpnia 1929 roku w Źrebcach koło Szczebrzeszyna - kapłanie, dogmatyku, twórcy personalizmu uniwersalistycznego.

 
Reżyseria: Anna Swęda, Łukasz Kaczmarek
data: 25 sierpnia 2008 r.
czas: 25 min.


 

maciejewski_400

Profesor Maciejewski

Film o prof. Marianie Maciejewskim urodzonym 21 marca 1937 roku w Zberzynie w konińskim - poloniście, twórcy metody interpretacji kerygmatycznej zastosowanej do tekstów romantycznych.

 

Film o profesorze Marianie Maciejewskim otwiera nowy cykl dokumentów AKF o profesorach i osobach zwiazanych z naszym Uniwersytetem.

 

Reżyseria: Joanna Sosnowska TVP3 Lublin, Anna Swęda, Łukasz Kaczmarek

data: 2 luty 2008 r.
czas: 30 min.

Inne dokumenty:
szkola35_400

35-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

Film powstał z okazji 35-lecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej w kooprodukcji z TVP3 Lublin.

 

Reżyseria: Joanna Sosnowska TVP3; Scenariusz: Anna Swęda, Łukasz Kaczmarek

data: wrzesień 2008 r.
czas: 26 min.

szkolal2008_400 Przypadki, wypadki...

Szkoła Letnia 2008
Film rozpoczyna cykl dokumentów opowiadających o "jednym dniu z życia" - tym razem  Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL.

 

Reżyseria: Anna Swęda, Łukasz Kaczmarek
data: 24 lipca 2008 r.
czas: 24 min.

spn_400

"...pod dłutem zwieczniają się chwile"
Dokument poświęcony budowie pomnika Cypriana Norwida. Film pokazuje, że postać i twórczość tego wielkiego poety jest bardzo głęboko zakorzeniona w badaniach naukowych prowadzonych na KUL-u.

 

Reżyseria: Anna Swęda, Łukasz Kaczmarek

data: 4 czerwca 2007 r.
czas: 38 min.