7 grudnia 2011 r.

ziolekjan_226

5 września 2008 r.

 • zmarł Profesor Jan Ziółek, wybitny badacz polskiego ruchu niepodległościowego w XIX i XX wieku, myśli politycznej Wielkiej Emigracji i dziejów Kościoła polskiego, prawnuk powstańca styczniowego i syn uczestnika wojny polsko-sowieckiej 1920 roku, w latach 1952-1955 więzień polityczny, prezes Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej.
  Człowiek wielkiej prawości i łagodności, służył swoim życiem Bogu, Ojczyźnie i społeczności akademickiej.
wojtkowskam_226

1 września 2008 r.

 • zmarła prof. Maria Jasińska-Wojtkowska, wybitny teoretyk i historyk literatury polskiej, znawczyni zagadnień związanych z obecnością sacrum w literaturze. Jej aktywność na polu naukowym oraz sposób, w jaki pełniła różnorakie funkcje ukazywały, iż KUL nie był dla niej zwykłym miejscem pracy, ale instytucją kształtującą chrześcijańską kulturę. W sposób odpowiedzialny i z osobistym zaangażowaniem podchodziła do kształcenia młodzieży, a dzięki swojej postawie była autorytetem nie tylko w dziedzinie naukowej,
  ale także wychowawczej.
mazurekf_226

21 sierpnia 2009 r.

 • zmarł ks. prof. Franciszek Mazurek. Wybitny specjalista w zakresie katolickiej nauki społecznej, teoretyk praw osobowych człowieka. Oddany Nauczyciel akademicki, wspaniały uczony, wielce zasłużony dla rozwoju kadry naukowej, promotor wielu prac doktorskich, człowiek skromny, wrażliwy, wielkiego serca.

   

jablonskad_226

8 listopada 2008 r.

 • zmarła prof. Ewa Jabłońska-Deptuła, emerytowany pracownik Instytutu Historii KUL, inicjatorka badań nad historią kobiety i rodziny oraz nad dziejami polskich zgromadzeń zakonnych w XIX wieku, rzeczoznawca w procesach beatyfikacyjnych polskich kandydatów na ołtarze, kobieta wielkiego serca i głębokiej wiary. Była przykładem społecznego zaangażowania i mądrego patriotyzmu.
krapiec_51_400

9 maja 2008 r.

 • zmarł Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec OP. Rektor KUL (1970-1983). Sługa prawdy, najwybitniejszy ze współczesnych polskich filozofów, wychowawca wielu pokoleń studentów, charyzmatyczny rektor, człowiek niezłomny, gorący patriota, gorliwy dominikanin.

 

6 kwietnia 2008 r.

 • zmarł prof. Eugeniusz Wiśniowski emerytowany pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wybitny humanista, człowiek niezwykłej dobroci i prawego charakteru,wychowawca wielu pokoleń historyków.
pict0304_400 7 września 2007 r.
 • zmarł nagle Prof. dr hab. Stefan Kozłowski, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wybitny ekolog, działacz na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ceniony wychowawca studentów.
ekrukowska
6 kwietnia 2007 r.
 • Dr Elżbieta Krukowska odeszła do Pana 6 kwietnia 2007, w Wielki Piątek.
  Była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Filologii Germańskiej .
  Wspaniały nauczyciel i wychowawca, tłumaczka literatury niemieckiej, zaangażowana we współpracę polsko-niemiecką oraz działalność charytatywną.
24 marca 2007 r.
 • W dniu 24 marca zmarł niespodziewanie dr Norbert Jakub Szczuka, Adiunkt w Katedrze Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL. Świetny dydaktyk i komentator tekstów filozoficznych i estetycznych
  Umiłowany przez młodzież akademicką wykładowca. Jeden z najbardziej obiecujących badaczy sztuki młodszego pokolenia
17 marca 2007 r.
 • W dniu 17 marca 2007 roku zmarła Prof. dr hab. Danuta Zamącińska-Paluchowska wieloletni kierownik Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL, wybitna uczona, wspaniały wychowawca i promotor wielu prac magisterskich i doktorskich, członkini towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych.
Prof. Wojciech Chudy

15 marca 2007

 • 15 marca odszedł do Pana profesor dr hab. Wojciech CHUDY, kierownik Katedry Filozofii Wychowania Instytutu Pedagogiki KUL, członek Zarządu i Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II oraz Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Ethos. Sylwetkę Profesora wspominają współpracownicy z Instytutu Jana Pawła II: ks. Alfred Wierzbicki oraz Cezary Ritter
1list2006 1 listopada 2006 r.