2019

 • referat: Krakowiacy i Górale, Krakowiacy i Cyganie: literacko-muzyczne transformacje [ogólnopolska konferencja naukowa Przybylski i inni. Rola Krakowa i regionu w kulturze epoki oświecenia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 30-31 maja 2019] 
 • referat: Stanisław Moniuszko wobec folkloru cygańskiego: "Jawnuta" [zebranie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza - Oddział Siedlecki, Siedlce 10.12.2019]

 

2018

 • referat: Penderecki i „Grób Potockiej” [ogólnopolska konferencja naukowa Mickiewicz - ciągi dalsze, UKSW, KUL, Garbatka Letnisko, 19 kwietnia 2018];
 • referat: Penderecki i inni. O muzycznych rekontekstualizacjach „Sonetów krymskich” [ogólnopolska konferencja naukowa Mickiewiczowskie konteksty, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 15-16 października 2018]

 

 

2017

 • referat: Mickiewicz inspiracją kompozytorów [ogólnopolska konferencja naukowa Adam Mickiewicz: przewodnik duchowy - intelektualny - polityczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 7-8 grudnia 2017];
 • referat: Kleiner jako badacz Juliusza Słowackiego [ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 100-lecia Liceum im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, 7 kwietnia 2017, Janów Podlaski];
 • referat: Od erudycji do wyznania. Przypisy w twórczości Cypriana Norwida [ogólnopolska konferencja naukowa Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej, Uniwersytet Śląski, Katowice 22-23 października 2017];

  

 

2016

 • referat: Pomiędzy światami: Głos zabitego do sądu [ogólnopolskie seminarium warsztatowe Nad tekstami Karpińskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN, Klewinowo 18-22 maja 2016];
 • referat: Problemy z retoryką: późne wiersze Mickiewicza [międzynarodowa konferencja naukowa Liryka Adama Mickiewicza – ekspresja twórczego wyznania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 12-13 maja 2016];
 •   referat: „Książę mówców”. O trzech mowach pogrzebowych Stanisława Kostki Potockiego  [międzynarodowa konferencja naukowa Literacka spuścizna Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polskie Towarzystwo Badań Nad Wiekiem Osiemnastym, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 14-15 grudnia 2016]

 

 

2015

 • referat: Mozart po polsku: Pieśń śpiewana na obiedzie w Sielcach pod Łazienkami dnia 7 września 1788 roku [ogólnopolskie seminarium warsztatowe Nad tekstami Trembeckiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN, Sandomierz 18-22 maja];
 • referat: Norwid i retoryka [konferencja naukowa Retoryka w kulturze, Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII, Lublin 21 kwietnia 2015];
 • referat: Upamiętniane, rekonstruowane, transponowane. Jeszcze o Norwidowych ekfrazach [międzynarodowa konferencja naukowa Pamięć jako źródło dzieła sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 4-6 listopada 2015];
 • referat: Samuel Zborowski contra Kanclerz Zamoyski, czyli retoryka w zaświatach [ogólnopolska konferencja naukowa Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu, Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII, Lublin 26-27 listopada 2015];

 

2014

 • Cóż po starości? „Do poety starego” [ogólnopolskie seminarium warsztatowe Nad tekstami Naruszewicza, Janów Podlaski, 19-23 maja 2014; organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński)]
 • Wyjrzałem w za-świat [...]”. Wokół tradycji rozmów zmarłych w twórczości Norwida [ogólnopolska konferencja naukowa Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasów I Rzeczpospolitej), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 31 marca – 1 kwietnia];
 • Kultura żywego słowa w polskim romantyzmie [ogólnopolska konferencja naukowa   Retoryka w zastosowaniach, Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII, Lublin 8 kwietnia 2014].

 

2013

 • Wokół metaliterackości i ironii. „Rozmowa XXV. Między Nestorem i Hipokratem” („Rozmowy zmarłych”), [ogólnopolskie seminarium warsztatowe Nad tekstami Krasickiego, Dubiecko 20-23 maja 2013; w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński, kierownik: prof. dr hab. Bożena Mazurkowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach].
 • Norwidowe „heroironicum”, czyli „Epos-nasza” [ogólnopolskie spotkanie naukowe Arcydzieło i arcydzielność w twórczości Cypriana Norwida, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 20 marca 2013].

 

2012

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Gdzie piękność, gdzie poezja...?”. Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Złoty Potok, 3-5 września 2012 [referat: Paw i Wąż, czyli o Oriencie Krasińskiego];
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach współczesnej podmiotowości, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 5-6 grudnia 2012 [referat: Słowacki i świerszcze]

 

2011

 • Liryczność jako przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, Warszawa, 28-29 listopada 2011, (referat: Norwidowska łza. Wokół liryczności i retoryczności).

 

2010

 • Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, Lublin, 14-15.10.2010 r. (referat: Homo bulla w romantycznej nieskończoności)

 

2009

 • Juliusz Słowacki - autor wierszy. Interpretacje i reinterpretacje (VI Colloquia romantyczne), Warszawa, 27-28.11.2009 r. (referat: „Pozwól tam spojrzeć zawróconej głowie…” W szwajcarskim ogrodzie Słowackiego)
 • Poeta „przez pryzma przepuszczony”. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, Poznań, 15-16.10.2009 r. (referat: Muzyczny poemat i kompozytorzy. „W Szwajcarii”)
 • Piękno Słowackiego, Białystok, 6-9.05.2009 r. (referat: Słowacki kompozytorów)
 • Juliusz Słowacki. W 200 rocznicę urodzin, Przemyśl-Rzeszów, 2-3.04.2009 r. (referat: Muzyka w „Królu Duchu”)
 • Posiedzenie siedleckiego oddziału TliAM; Siedlce, 9.09.2009 r. (referat: Literacko-muzyczne pogranicze: „W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego)

 

2008

 • Liryka romantyczna – rewizje i perspektywy badań, Warszawa, 2008 (referat: Wiersz jako muzyczny po-tekst (Słowacki – Malawski)

 

2003

 • Spotkania romantyczne, Kazimierz Dolny, 18-22.12.2003 r. (referat „Symfonie tonów” i „poetyckie fugi”)

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2020, godz. 07:53 - Agata Seweryn