2020

 • Spór o polską „poezję muzykalną”. Królikowski ‒ Elsner, Pamiętnik Literacki” 2020, z. 1.

 

 

2019

 • . Erudycja i wyznanie. O przypisach w twórczości Cypriana Norwida (rekonesans), [w:] Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej, red. B. Mazurkowa, Katowice 2019.

 • Penderecki i inni. O muzycznych rekontekstualizacjach “Sonetów krymskich”, [w:] Mickiewiczowskie konteksty, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków 2019.

 

 

2018

 

 

2017

 • Pomiędzy światami. Studia z literatury oświecenia i romantyzmu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

 • Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin - Moniuszko), „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2016, seria XXII: Parafrazy, kontynuacje i aluzje literackie. [druk: 2017]
 • Pomiędzy światami: “Głos zabitego do sądu”, [w:] Czytanie Karpińskiego, t. I, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2017.
 •  Patchwork opera or Moniuszko’s version on the "Gypsies" by Kniaźnin, “Interdisciplinary Studies in Musicology” 2016, t. 16. [druk: 2017]
 • "Musical" Słowacki and Music Written to Słowacki's Works, "Colloquia Litteraria" 2017, nr 2.

 

 

2016

 • Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. J. Gondek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 •  „Zatkaj mi uszy, żono!”. Kilka uwag o muzycznych kontekstach czytania twórczości Wata, [w:] Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, red. A. Hejmej, T. Górny, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016.
 • Z Mozartem w tle: Pieśń śpiewana na obiedzie w Sielcach pod Łazienkami dnia 7 września 1788 roku, [w:] Czytanie Trembeckiego, red. J. Snopek, W. Kaliszewski, B. Mazurkowa, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, seria: Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 4.
 • „Zabawa będzie trwała całą noc!”. Wokół opery „Pan Tadeusz” Apolinarego Szeluty, [w:] „Pan Tadeusz”. Poemat – postacie – recepcja, E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • Upamiętniane, rekonstruowane, transponowane. Na marginesie Norwidowych ekfraz, [w:] Pamięć jako źródło dzieła sztuki, red. M. Cieśla-Korytowska, J. Czernik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, seria: Komparatystyka Polska. Tradycja i współczesność, t. XVIII.
 • „Wyjrzałem w za-świat [...]”. Kilka uwag o tradycji rozmów zmarłych w twórczości Cypriana Norwida, „Colloquia Litteraria” 2016, nr 1.
 • Samuel Zborowski contra Kanclerz Zamoyski, czyli retoryka w zaświatach, [w:] Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. J. Gondek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • Wstęp, [w:] Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. J. Gondek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

 

2015

 • I cóż po starości?: Do poety starego, [w:] Czytanie Naruszewicza, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa, B. Mazurkowa, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, seria: Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 3, cz. 2.

 

 

2014

 • Wokół metaliterackości i ironii: Rozmowa XXV. Między Nestorem i Hipokratem, [w:] Czytanie Krasickiego, T. Kostkiewiczowa, R. Doktór i B. Mazurkowa, seria: Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 2, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014.
 • Paw i Wąż, czyli o Oriencie Krasińskiego, [w:] „Gdzie piękność, gdzie poezja...” Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812-1859), red. A. Czajkowska, E. Mika, seria: Studia o literaturze XIX i XX wieku, t. IV, Częstochowa 2014.

 

2013

 • Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 425.

 • Słowacki i świerszcze, [w:] Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, red. A. Dębska-Kossakowska, P. Paszek, L. Zwierzyński, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 65-81.
 • Norwidowska łza. Wokół liryczności i retoryczności, [w:] Liryczność. W kręgu estetyki, teorii i historii literatury, red. B. Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, s. 71-113 [przedruk]

 • współautorstwo opracowań bibliograficznych tematów [w:] Przewodnik po tematach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, red. A. Wójtowicz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013;

 

2012

 • [współred.] Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 444.

         

2011

 • Muzyczny poemat i kompozytorzy. „W Szwajcarii”, [w:] „Poeta przez pryzma przepuszczony”. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, pod red. E. Nowickiej, M. Piotrowskiej, Poznań 2011, s. 101-114.
 • „Pozwól tam spojrzeć zawróconej głowie…”. W szwajcarskim ogrodzie Słowackiego, [w:] Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, pod red. E. Skalińskiej, E. Szczeglackiej, Warszawa 2011, s. 137-154.
 • Słowacki’s Chopin, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology, t. 9 (for 2010): 1810-1910-2010: Chopin’s Shadow. Transformations of the composer’s image in culture and the arts, red. M. Gmys, D. Jasińska, A. Lubońska, Poznań 2011, s. 55-68.

 

2010

 •  (współred.) „Poznawać (więc kochać!)”. O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Lublin 2010, ss. 434.

         

 • Od redakcji [razem z D. Sewerynem], [w:] „Poznawać (więc kochać!)”. O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Lublin 2010, s. 5-7.
 • [bez tytułu], [w:] „Poznawać (więc kochać!)”. O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Lublin 2010, s. 17-19.
 • Wiersz jako muzyczny po-tekst (Słowacki - Malawski), [w:] Liryka romantyczna i inne szkice, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, Warszawa 2010, s. 87-99.
 • Henryk Marian Życzyński, por. rez. WP (biogram opublikowany [w:] Prof. Henryk Życzyński (1890-1940), Lublin 14.04.2010, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, s. 2-6; [ulotka wydana z okazji Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci).

 

2009

 • Muzyka w „Królu Duchu”, [w:] Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, pod red. M. Chrostka, T. Pudłockiego i J. Starnawskiego, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 123-134.

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2020, godz. 13:35 - Agata Seweryn