2018

 • referat: Penderecki i „Grób Potockiej” [ogólnopolska konferencja naukowa Mickiewicz - ciągi dalsze, UKSW, KUL, Garbatka Letnisko, 19 kwietnia 2018];
 • referat: Penderecki i inni. O muzycznych rekontekstualizacjach „Sonetów krymskich” [ogólnopolska konferencja naukowa Mickiewiczowskie konteksty, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 15-16 października 2018]

 

 

2017

 • referat: Mickiewicz inspiracją kompozytorów [ogólnopolska konferencja naukowa Adam Mickiewicz: przewodnik duchowy - intelektualny - polityczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 7-8 grudnia 2017];
 • referat: Kleiner jako badacz Juliusza Słowackiego [ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 100-lecia Liceum im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, 7 kwietnia 2017, Janów Podlaski];
 • referat: Od erudycji do wyznania. Przypisy w twórczości Cypriana Norwida [ogólnopolska konferencja naukowa Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej, Uniwersytet Śląski, Katowice 22-23 października 2017];

  

 

2016

 • referat: Pomiędzy światami: Głos zabitego do sądu [ogólnopolskie seminarium warsztatowe Nad tekstami Karpińskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN, Klewinowo 18-22 maja 2016];
 • referat: Problemy z retoryką: późne wiersze Mickiewicza [międzynarodowa konferencja naukowa Liryka Adama Mickiewicza – ekspresja twórczego wyznania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 12-13 maja 2016];
 •   referat: „Książę mówców”. O trzech mowach pogrzebowych Stanisława Kostki Potockiego  [międzynarodowa konferencja naukowa Literacka spuścizna Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polskie Towarzystwo Badań Nad Wiekiem Osiemnastym, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 14-15 grudnia 2016]

 

 

2015

 • referat: Mozart po polsku: Pieśń śpiewana na obiedzie w Sielcach pod Łazienkami dnia 7 września 1788 roku [ogólnopolskie seminarium warsztatowe Nad tekstami Trembeckiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN, Sandomierz 18-22 maja];
 • referat: Norwid i retoryka [konferencja naukowa Retoryka w kulturze, Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII, Lublin 21 kwietnia 2015];
 • referat: Upamiętniane, rekonstruowane, transponowane. Jeszcze o Norwidowych ekfrazach [międzynarodowa konferencja naukowa Pamięć jako źródło dzieła sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 4-6 listopada 2015];
 • referat: Samuel Zborowski contra Kanclerz Zamoyski, czyli retoryka w zaświatach [ogólnopolska konferencja naukowa Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu, Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII, Lublin 26-27 listopada 2015];

 

 

2014

 • Cóż po starości? „Do poety starego” [ogólnopolskie seminarium warsztatowe Nad tekstami Naruszewicza, Janów Podlaski, 19-23 maja 2014; organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński)]
 • Wyjrzałem w za-świat [...]”. Wokół tradycji rozmów zmarłych w twórczości Norwida [ogólnopolska konferencja naukowa Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasów I Rzeczpospolitej), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 31 marca – 1 kwietnia];
 • Kultura żywego słowa w polskim romantyzmie [ogólnopolska konferencja naukowa   Retoryka w zastosowaniach, Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII, Lublin 8 kwietnia 2014].
 • referat: O „Panu Tadeuszu” muzycznie [międzynarodowa konferencja naukowa Soplicowo rocznicowo... Spotkanie w 180. rocznicę wydania „Pana Tadeusza”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 15-16 października 2014]

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 07:29 - Agata Seweryn