Książki

 1. E. Horwath, J. Majchrzak Scenariusze lekcji dla klasy pierwszej gimnazjum do podręcznika Świat w słowach i obrazach, WSiP Warszawa 2003,s.1- 192.
 2. E. Horwath, J. Majchrzak  Scenariusze lekcji dla klasy drugiej gimnazjum do podręcznika Świat w słowach i obrazach, WSiP Warszawa 2003,s.1- 192.
 3. E. Horwath, J. Majchrzak  Scenariusze lekcji dla klasy drugiej gimnazjum do podręcznika Świat w słowach i obrazach, WSiP Warszawa 2003,s.1- 192.
 4. E. Horwath, J. Majchrzak Skarb w słowa zaklęty. Scenariusze lekcji do klasy pierwszej gimnazjum, WSiP Warszawa 2004, s.1- 111.
 5. E. Horwath, J. Majchrzak Skarb w słowa zaklęty. Scenariusze lekcji do klasy drugiej gimnazjum , WSiP Warszawa 2005,  s. 1-108.
 6. E. Horwath Język polski. Karty pracy do gimnazjum dla klasy 1, WSiP Warszawa 2005,  s.1- 90.
 7. E. Horwath  Język polski. Karty pracy do gimnazjum dla klasy 2 , WSiP Warszawa 2005, s.1- 90.
 8. E. Horwath Język polski. Karty pracy do gimnazjum dla klasy 3, WSiP Warszawa 2005,  s.1-90.
 9. E. Horwath, J.Majchrzak Skarb w słowa zaklęty. Scenariusze lekcji do klasy trzeciej gimnazjum, WSiP Warszawa 2006, s. 1-104.
 10. E. Horwath Lekturowe karty pracy do gimnazjum dla klas 1-3, WSiP Warszawa 2008, s.1-128.
 11. E. Horwath, G. Kiełb Bliżej słowa. Podręcznik Język polski, klasa I gimnazjum, WSiP Warszawa 2009, s. 1-328.
 12. E. Horwath, G. Kiełb Bliżej słowa. Podręcznik Język polski, klasa II gimnazjum, WSiP Warszawa 2009,s. 1- 328.
 13. E. Horwath Bliżej słowa. Język polski, klasa I gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń, WSiP Warszawa 2009, s.1- 168.
 14. E. Horwath Bliżej słowa. Język polski, klasa II gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń, WSiP Warszawa 2009, s.1-172.
 15. E. Horwath, G. Kiełb Bliżej słowa. Podręcznik Język polski, klasa III  gimnazjum, WSiP Warszawa 2010, s.1-344.
 16. E. Horwath Bliżej słowa. Język polski, klasa III gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń, WSiP Warszawa 2010, s.3-195.
 17. E. Horwath Lekturowe karty pracy WSiP Warszawa 2011, s.1-168. (wydanie II, poszerzone)
 18. E. Horwath, E. Nowak Świat w słowach i obrazach. Karty pracy 1. WSiP Warszawa 2011, s. 1- 88.
 19. E. Horwath, E. Nowak Świat w słowach i obrazach. Karty pracy 2. WSiP Warszawa 2011, s. 1-112.
 20. E. Horwath, E. Nowak Świat w słowach i obrazach. Karty pracy 3. WSiP Warszawa 2011,s. 1-108.
 21. E. Horwath, G. Kiełb Poradnik nauczyciela 1. , WSiP Warszawa 2011, s. 1- 188.
 22. E. Horwath, G. Kiełb Poradnik nauczyciela 2. , WSiP Warszawa 2011, s. 1- 472.

Artykuły

 1. E. Horwath Wpływ czynników socjalnych na akcent form czasu przeszłego i trybu   przypuszczającego w języku mieszkańców Krakowa w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, z.79, Kraków 1984, s.51 –70.
 2. E. Horwath Udźwięcznienie międzywyrazowe w Krakowie w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, z.79, Kraków 1984, s.43-50.
 3. E. Horwath, M. Boba, M. Zieliński Artyści życia. Test kompetencyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych, w: Język Polski w Gimnazjum, rocznik IV nr 4, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2002/2003, s.73-86.
 4. E. Horwath, K. Data Podręczniki dla zaawansowanych. Stan obecny. Propozycje, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa 2005, s.351-355.
 5. E. Horwath, M. Zieliński Baśń i prawda. Próbny egzamin gimnazjalny, „Rzeczpospolita” 1 marca 2006.
 6. E. Horwath W cieniu dębowego drzewa w:  „Skarb w słowa zaklęty. Klasa III”, WSiP, Warszawa 2006, s.330– 334.
 7. E. Horwath, E. Nowak Kiedy ocenia uczeń – kształcenie uczniowskich umiejętności oceniania i wartościowania w: Wartościowanie a edukacja polonistyczna, Kraków 2008, s.253-269.
 8. J. Kowalikowa, E. Horwath Publicystyczny tekst telewizyjny - jego  morfologia oraz funkcje poszczególnych składników w: Polszczyzna mówiona  ogólna i regionalna, Kraków 2009, s. 211-218.
 9. K. Data, E. Horwath Mów i pisz po polsku - tytuły podręczników  gimnazjalnych do języka polskiego w: W trosce o dobrą edukację, Kraków 2009,  s.436-447.
 10. E. Horwath, G. Kiełb  Program nauczania. Bliżej słowa, WSiP Warszawa 2009, s.6-47.
 11. E. Horwath, G. Kiełb Rozkład materiału. Bliżej słowa, WSiP Warszawa 2009, s.5-29.
 12. E. Horwath, G. Kiełb  Sprawdzian diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w 1. klasie gimnazjum, WSiP Warszawa 2009, s.2-19.
 13. E. Horwath, G. Kiełb  Sprawdzian podsumowujący naukę w 1. klasie gimnazjum, WSiP Warszawa 2009, s.20-43.
 14. E.Horwath Jak pracować z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń. Propozycje scenariuszy lekcji. Bliżej języka- klasa I (2), WSiP Warszawa 2009, s.3-27.
 15. E.Horwath Jak pracować z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń. Propozycje scenariuszy lekcji. Bliżej języka- klasa II (2), WSiP Warszawa 2009, s.2 -27.
 16. E. Horwath Sprawdzian podsumowujący naukę w 2. klasie gimnazjum, WSiP Warszawa 2009, s.3-22.
 17. E. Horwath, G. Kiełb  Jak pracować z „Bliżej słowa”?. Rozdział I. Określić siebie. Scenariusze lekcji w: Pomagamy uczyć. Biuletyn Klubu Nauczyciela WSiP. Język polski. Gimnazjum,nr 1/ 2009,  Warszawa 2009, s.24-37.
 18. E. Horwath, G. Kiełb  Jak pracować z „Bliżej słowa”?. Rozdział II. Mieć kogoś bliskiego. Scenariusze lekcji w: Pomagamy uczyć. Biuletyn Klubu Nauczyciela WSiP. Język polski. Gimnazjum,nr 2/ 2009,  Warszawa 2009, s.7-20.
 19. E. Horwath Jak pracować z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń. Propozycje scenariuszy lekcji. Bliżej języka- klasa III, WSiP Warszawa 2010, s.3 -34.
 20. E. Horwath. G. Kiełb, E.Nowak Jak pracować z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń. Propozycje scenariuszy lekcji. Bliżej tekstu. Bliżej znaków kultury - klasa III (2), WSiP Warszawa 2010, s.3 -50.
 21. E. Horwath. G. Kiełb Scenariusze lekcji o zróżnicowanym poziomie nauczania dla klasy I gimnazjum. cz.1,  WSiP Warszawa 2010, s.3-95.
 22. E. Horwath. G. Kiełb Scenariusze lekcji o zróżnicowanym poziomie nauczania dla klasy I gimnazjum. cz.2.,  WSiP Warszawa 2010, s.3-62
 23. E. Horwath. G. Kiełb Scenariusze lekcji o zróżnicowanym poziomie nauczania dla klasy I gimnazjum. cz.3.,  WSiP Warszawa 2010, s.3-50
 24. E. Horwath Sprawdzian podsumowujący naukę w 3. klasie gimnazjum, WSiP Warszawa 2009, s.2-23.
 25. E.  Horwath Scenariusze dwutorowe dla klas o zróżnicowanym poziomie umiejętności w: Biuletyn Klubu Nauczyciela „Pomagamy uczyć” nr 1/2010, s.48-50.
 26. E. Horwath Bliżej słowa – bliżej lektur i bliżej języka w: Biuletyn Klubu Nauczyciela „Pomagamy uczyć” nr 1/2010, s.51 – 55.
 27. E. Horwath Kształcenie językowe. Od wiedzy do kompetencji w:  Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. A.Janus-Sitarz, Kraków 2010, s. 193-224.
 28. E. Horwath, K. Data Gdzie jesteś przydawko? Teorie składniowe a praktyka szkolna w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, red. R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora, Kraków 2010, s.313-322.
 29. E. Horwath Radość czytania, radość omawiania. Literatura fantasy na lekcjach języka polskiego w: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2011, s.61-85.

Referaty i warsztaty dla nauczycieli, inne

 1. E. Horwath Uczenie teatru i uczenie teatrem – gimnazjalista jako widz i twórca w edukacji teatralnej, Ogólnopolska Konferencja Metodyczna  Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów „Teatr w edukacji szkolnej”, Świnoujście 2003 WSiP.
 2. E. Horwath Słowo, obraz, dźwięk. Kształcenie umiejętności gimnazjalisty z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych. „Świat w słowach i obrazach, Białobrzegi 2003.
 3. E. Horwath Wśród znaków innych niż słowa, Ogólnopolska Konferencja Metodyczna  Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, Świnoujście 2004.
 4. E. Horwath Pomiędzy piękna a prawdy  istnieniem . W poszukiwaniu skarbu w literaturze, filozofii i malarstwie, Pierwszy Kongres Edukacyjny, Warszawa 2004.
 5. E. Horwath Ocierając się o filozofię. O treściach filozoficznych w programach języka polskiego,Lublin 2005.
 6. E. Horwath Od myśli do słowa. O ćwiczeniach leksykalnych i stylistycznych w gimnazjum,      Ogólnopolska Konferencja Metodyczna  Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, Świnoujście 2005.
 7.  E. Horwath Dydaktyka szkolna i uniwersytecka . Lista niespełnionych oczekiwań?, Odczyt w PTJ, Kraków 2008.

 

Inne

 1. Części podręczników multimedialnych
 2. E. Horwath,. R. Włodek Znaki ikoniczne; O wynalazku książki; Rodzaje czasopism; Najprostsze formy dziennikarskie; Tytuły i ich funkcja, rozdziały w: Podręcznik multimedialny. Język polski – klasa V – szkoła podstawowa , Young Digital Poland, Gdańsk 2001.
 3. E. Horwath,. R. Włodek Charakterystyka pism dla młodzieży i dorosłych; Działy, kolumny tematyczne różnych czasopism; Ogłoszenia, reklamy, komunikaty; Gazeta szkolna, rozdziały w: Podręcznik multimedialny. Język polski –klasa VI – szkoła podstawowa , Young Digital Poland, Gdańsk 2001.
 4. E. Horwath,. R. Włodek Czasopisma literackie; Styl dziennikarski;, Komentarz i opinia; Recenzja i jej funkcje, rozdziały w: Podręcznik multimedialny. Język polski – klasa II – gimnazjum, Young Digital Poland, Gdańsk 2001.
 5. E. Horwath,. R. Włodek Czwarta władza,; Cechy dobrego dziennikarza; Reportaż,  rozdziały w : w: Podręcznik multimedialny. Język polski – klasa III  Young Digital Poland, Gdańsk 2001.
 6. Opracowanie ponad 3000 haseł jako stały członek zespołu redakcyjnego Słownik współczesnego języka polskiego pod red. prof. B.Dunaja, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012, godz. 16:38 - Aleksandra Dziak