Dr Anna Czapla ur. 20 I 1976 r. w Tomaszowie Lubelskim. Od 1994 roku związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim poprzez: studia slawistyczne – ukrainistyczne (1994-1999), studia polonistyczne (1996-2001), studia doktoranckie na filologii polskiej (2001-2006) zakończone obroną pracy doktorskiej Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej. Od 2008 r. asystent w Katedrze Języka Polskiego. Dotychczasowe publikacje wynikają z zainteresowań językoznawstwem tradycyjnym, oscylują wokół zagadnień dialektologicznych, np. Cechy ukraińskie w gwarze gródeckiej – 2003 oraz onomastycznych, np. O przyczynach zmian formalno-semantycznych nazw miejscowości (na przykładzie ojkonimów z terenu ziemi lwowskiej) – 2007.
 
E-mail: szafranek@kul.lublin.pl
Adres służbowy: Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Języka Polskiego, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2008, godz. 13:50 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn