W dziejach językoznawstwa polonistycznego KUL można wydzielić dwa okresy: przedwojenny - od roku 1918 do chwili zamknięcia Uczelni przez Niemców w listopadzie 1939 r., powojenny - od jesieni 1944 r. do czasów obecnych.

 

  W okresie przedwojennym istniały dwie katedry językoznawcze. Jako pierwsza w roku 1918 utworzona została Katedra Językoznawstwa Porównawczego, później (od r. 1929/30) określana jako Katedra Językoznawstwa Indoeuropejskiego. O rok później od Katedry Językoznawstwa Porównawczego utworzono Katedrę Języka Polskiego, do której w roku 1936/ 37 dołączono Katedrę Filologii Słowiańskiej. Oficjalna nazwa obu połączonych katedr brzmiała Katedra Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej, jej kierownikiem był wówczas prof. Władysław Kuraszkiewicz. Po wojnie katedry te zostały oddzielone. Kierowali nimi i pracowali w nich wybitni językoznawcy: prof. Wiktor Porzeziński, prof. Jan Baudouin de Courtenay, prof. Henryk Gaertner, prof. Stanisław Ptaszycki, prof. Stanisław Szober, prof. Witold Doroszewski, prof. Halina Koneczna, prof. Władysław Kuraszkiewicz, prof. Tadeusz Milewski. Większość z nich nie była jednak związana tylko z lubelską polonistyką: Jan Baudouin de Courtenay, Wiktor Porzeziński, Stanisław Szober, Witold Doroszewski, Halina Świderska (później Koneczna) zajmowali równoległe stanowiska w Uniwersytecie Warszawskim. Ówczesne katedry nie miały charakteru instytucjonalnego, gdyż zazwyczaj reprezentował je tylko jeden profesor; nie było na ogół większej kadry młodszych pracowników nauki. Wyjątek stanowią: Witold Doroszewski (asystent w r. 1926/27), Halina Świderska (asystent w latach 1927-1929) i Tadeusz Brajerski (asystent wolontariusz - od r. 1937).

Strona 1 z 4 :: Idź do strony: [1] 2 3 4

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2011, godz. 20:36 - Małgorzata Nowak-Barcińska