Dziedzina nauk humanistycznych 
Dyscyplina: nauki o sztuce
Profil ORCID
Profil PBN (ID 935464)
ResearcherID B-5591-2018

dr_hab._milosz_aleksandrowicz

Biogram naukowy

Dr hab. Miłosz Aleksandrowicz ur. 24 stycznia 1978 w Lublinie. Absolwent klasy Teorii Muzyki Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie (dyplom w 2000 roku). W latach 1997-2002 studiował muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł naukowy magistra uzyskał w roku 2002 na podstawie pracy pt. Akordyka Mszy Organowych Francois Couperina w świetle dawnych systemów strojenia instrumentów klawiszowych, która została napisana pod kierunkiem ks. prof. Jana Chwałka w Katedrze Instrumentologii IM KUL. Bezpośrednio po uzyskaniu tytułu magistra podjął studia doktoranckie w Katedrze Hermeneutyki Muzycznej kierowanej przez prof. Marię Piotrowską, których efektem była rozprawa doktorska pt. Wielkie motety J. Ph. Rameau w świetle jego Traktatu o harmonii (1722). Studium hermeneutyczno-muzycze, która została złożona w roku 2006. W roku 2007, na podstawie tejże pracy, otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii-muzykologii. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego Instytutu Pedagogiki KUL, które ukończył w roku 2002.

W latach 2004-2008 pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Hermeneutyki Muzycznej, a od roku 2008 adiunkta. W chwili obecnej jest adiunktem w Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii KUL. W roku 2017 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii - muzykologii.

Rameau_Traite_de_lHarmonie.jpgPrzedmiotem badań jest szeroko pojęta europejska kultura muzyczna XVII i XVIII wieku. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki historii i teorii muzyki, zwłaszcza dotyczącej traktatów teoretycznych o muzyce. Obecnie główny profil badawczy skoncentrowany jest na zależnościach między teorią muzyki XVII i XVIII wieku, a polifonią religijną tego czasu. Przedmiotem szczegółowych badań źródłowych są traktaty teoretyczno-muzyczne, które stanowią podstawę do analiz polifonii religijnej rozpatrywanej w kontekście epoki, w której powstały. Przedmiotem zainteresowań jest również technika kompozytorska epoki baroku.

Jako kompozytor ma w swoim dorobku głównie utwory wokalne do tekstów religijnych, w języku polskim i łacińskim. Są to kompozycje przeznaczenia zarówno liturgicznego (kilka zostało wydanych w czasopiśmie Muzyka w liturgii oraz nagranych na płycie Jasnogórskiej Pani śpiewamy), jak i koncertowego. Laureat konkursu kompozytorskiego Musica Sacra, w ramach festiwalu Gaude Mater w Częstochowie, za kompozycję Veni Creator na 4 głosowy chór mieszany a cappella (2004).

 

Lista publikacji:

Publikacje.jpg.

Autor: o. Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2019, godz. 13:28 - Miłosz Aleksandrowicz