1. Uwagi o śpiewie psalmów zawarte w Dissertation sur le chant gregorien (1683) G. G. Niversa. "Additamenta Musicologica Lublinensia" 1 (2005).

 

2. Benedetto Marcello. w: Encyklopedia Katolicka KUL, T.XI (2006), ISBN 83-7306-300-5.

 

3. Luca Marenzio. w: Encyklopedia Katolicka KUL, T.XI (2006), ISBN 83-7306-300-5.

 

4. Giambattista Martini. w: Encyklopedia Katolicka KUL, T.XI (2006), ISBN 83-7306-300-5.

 

 5. Geometria a teoria konsonansów. Compendium musicae (1618) René Descartesa. "Additamenta Musicologica Lublinensia" 3 (2007).

 

  6. Akordyka Mszy organowych (Pièces d’orgue) François Couperina w świetle XVII-wiecznych systemów strojenia instrumentów klawiszowych. "Zeszyty Naukowe KUL" 1 (2008).

 

  7. System muzyczny Josepha Sauveura. Principes d'Acoustique et Musique (1701). "Additamenta Musicologica Lublinensia" 4 (2008).

  

  8. Sztuka śpiewu w XVII-wiecznej Francji. Traite de la methode ou l’Art de bien chanter (1671) Benigne’a de Bacilly. "Additamenta Musicologica Lublinensia" 5 (2009).

 

  9. Organy w potrydenckiej liturgii na podstawie Caeremoniale episcoporum (1600). "Studia Organologica". T. III, Lublin 2009.

 

  10. Uwagi o budowie XVII-wiecznych organów. Raisons des forces mouvantes (1615) Salomona de Caus. W: Artificium Ars Scientia : księga jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin ks. profesora Jana Chwałka, Lublin 2010, ISBN: 978-83-7270-707-3, s. 163-191.

 

  11. (a). The Rules of the Improvised Vocal Religious Polyphony. Louis-Joseph Marchand's Traité du Countrepoint Simple (1739). "Additamenta Musicologica Lublinensia" 6 (2010).

 

  11. (b). Reguły improwizowanej, religijnej polifonii wokalnej. Traité du countrepoint simple (1739) Louis-Joseph Marchanda. "Additamenta Musicologica Lublinensia" 6 (2010).

 

12. Reguły XVII-wiecznego kontrapunktu w ujęciu Salomona de Caus. Instutution harmonique (1615). "Additamenta Musicologica Lublinensia" 7 (2011). s. 111-132.

 

 13. XVIII-wieczny, „nowy” system notacji monodii liturgicznej.Démotz de la Salle i jego Methode de plain-chant selon un nouveau systeme (1728). "Annales Lublinenses Pro Musica Sacra" (2) 2011.

 

 14. Uwagi o strojeniu XVII-wiecznych instrumentów klawiszowych. Traité de l'accord de l'espinette (1650) Jean’a Denis. w: "Studia Organologica", T. IV, Lublin 2012.

 

 15. Praktyka wykonawcza Plain-chant w XVIII wieku. François de La Feillée i jego Méthode nouvelle pour apprendre parfaitement les règles du plainchant (1754). "Annales Lublinenses Pro Musica Sacra" (3) 2012.

 

16. Camille Charles Saint-Saëns, w: Encyklopedia Katolicka KUL, T. XVII (2012), ISBN 978-83-7306-551-2.

 

17. Claudin de Sermisy, w: Encyklopedia Katolicka KUL, T. XVIII (2013), ISBN 978-83-7306-614-4.

 

 18. Interpretacja rytmiczna monodii liturgicznej w XVII wieku. Pierre-Benoît de Jumilhac i jego La science et la pratique du Plain-chant (1673). "Annales Lublinenses Pro Musica Sacra" (4) 2013.

 

19. Polska muzyka organowa XIX i początku XX wieku. w: "Qui habitat in adiutorio Altissimi", seria: Organy Śląska Opolskiego, vol. 10, Opole 2013.

 

20. Alexander Utendal, w: Encyklopedia Katolicka KUL, T. XIX (2014), ISBN 978-83-7306-651-9.

 

21. Adrian Willaert, w: Encyklopedia Katolicka KUL, T. XX (2014), ISBN 978-83-7306-654-0.

 

22. Philippe de Vitry, w: Encyklopedia Katolicka KUL, T. XX (2014), ISBN 978-83-7306-654-0.

 

  23. Hermeneutyka muzyczna czyli Ars interpretandi [Wspomnienie o śp. dr hab. Marii Piotrowskiej], w: Przegląd Uniwersytecki, Rok XXVI, nr 6 (152) 2014.

 

 24. Teoria harmonii Jeana Ph. Rameau. Traité de l'harmonie (1722). Nouveau systême de musique théorique (1726), Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ISBN: 978-83-7702-975-6, s.455. (KONTAKT do autora).

 

 25. Teoria i praktyka wykonawcza monodii liturgicznej w XIX wieku. François-Joseph Fétis i jego Méthode élémentaire de plain-chant (1843), w: "Cantare amantis est", red. W. Hudek i P. Wiśniewski, Lublin 2015.

  

 26. The Art of Playing Keyboard Instruments in the Late 17th and Early 18th Centuries. Monsieur de Saint-Lambert and his "Les principes du clavecin" (1702), w: "Roczniki Teologiczne. Muzykologia", 2015, ISSN: 1233-1457.

 

 27. Budowa i wybrane rozwiązania konstrukcyjne XVIII-wiecznych organów według Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1780), w: "Studia Organologica", T. V, Lublin 2016.

 
 
 29. Teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku, Lublin 2017, Wydawnictwo Gaudium, ISBN: 978-83-7548-287-4, ss. 675 (KONTAKT do autora).
 
 
Autor: o. Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2019, godz. 14:04 - Miłosz Aleksandrowicz