Dr Henryk Duda – językoznawca, polonista, absolwent i pracownik naukowy KUL, visiting professor w University of Ottawa (1997, 2001) oraz w Tokijskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Tokyo University of Foreign Studies, 2006-2006). Magisterium – KUL, 1987, na podstawie pracy pt. „Porównawczy opis gwary z terenu byłego Księstwa Siewierskiego” przygotowanej pod kierunkiem prof. Z. Leszczyńskiego. Doktorat na podstawie rozprawy „Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku” przygotowanej również pod kierunkiem prof. Z. Leszczyńskiego obronił w 1996 na Wydz. Nauk Humanistycznych KUL. Wyd. pt. „«…każdą razą Biblią odmieniać». Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku” (Lublin 1998). Autor licznych artykułów z zakresu historii i kultury języka polskiego, kontaktów językowych oraz dziejów językoznawstwa w Polsce. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, ostatnio m.in konferencji „Language and Football” (X 2007, Innsbruck, Austria) oraz „Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy” (IV 2008, Bańska Bystrzyca, Słowacja). W wolnych chwilach prowadzi blog lingwistyczny pn. Lingwistykon: http://lingwistykon.wordpress.com.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2009, godz. 09:11 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn