Natalia Sosnowska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego. Ukończyła studia polonistyczne w KUL, a następnie Podyplomowe Studium Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. W 2005 r. uzyskała tytuł doktora na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego Oficjalna polszczyzna mówiona w politycznym komentarzu radiowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Żywego Słowa,od 2008 r. - również członkiem Komisji Języka w Mediach przy radzie Języka Polskiego.

Zainteresowania badawcze:
współczesny język mówiony oraz język mediów.

 

Wybrane publikacje:

1) Perswazyjna funkcja przymiotników i przysłówków w tekstach komentarzy radiowych: Regulacyjna funkcja tekstów, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2000.

2) Sposoby zwracania się do rozmówców na przykładzie audycji „To był dzień” z III Programu PR: „Roczniki Humanistyczne” 2000, t. XLVIII, z.6.

3) Wartości i antywartości w komentarzu radiowym: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje, cz.II, Łódź 2001.

4) Sposoby łączenia replik w dialogu, „Roczniki Humanistyczne” 2001-2002, t. XLIX-L, z.6.

5) Wypowiedzenia in statu nascendi w oficjalnym języku mówionym, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XV, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2006.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2008, godz. 21:40 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn