Streszczenie:

Artykuł prezentuje wybrane problemy prawne powstałe na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwaga zwrócona została przede wszystkim na zmiany, które weszły w życie po 1 stycznia 2017 r. Rozważaniom poddano także wątpliwości związane z opłatami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pojęciem „odpad komunalny”.

 

Słowa kluczowe: wykładnia, odpady komunalne, selektywna zbiórka odpadów, zamówienia in-house, opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2019, godz. 11:46 - Monika Popek