DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Konwikt, pokoje 77-81

 

 

mgr Iwona Pachcińska

Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą

tel. +48 81 445 41 06

mail: iwona.pachcinska@kul.pl

Konwikt, pokój 83

 

 

SEKCJA MOBILNOŚCI AKADEMICKIEJ

mail: erasmus@kul.pl

 

 

mgr Maria Moroniak

Koordynator Sekcji

Specjalista ds. współpracy z zagranicą

 

Koordynator Programu Erasmus+
mail: maria.moroniak@kul.pl,

tel.: +48 81 445 41 85
Konwikt, pokój 80 

 

 

mgr Julia Michalska

Specjalista ds. współpracy z zagranicą

 

Przyjazdy pracowników Program Erasmus+

Mobilności spoza UE Program Erasmus+

mail: julia.michalska@lul.pl

tel.: +48 81 445 42 05
Konwikt , pokój 78

 

 

lic. Paweł Snosek

Referent ds. współpracy z zagranicą

 

Przyjazdy studentów Program Erasmus+

mail: pawel.snosek@kul.pl

tel.: +48 81 445 42 05
Konwikt, pokój 78

 

 

mgr Alicja Pilorz

Specjalista ds. współpracy z zagranicą

 

Wyjazdy studentów Program Erasmus+

mail: alicja.pilorz@kul.pl

tel.: +48 81 445 41 81
Konwikt, pokój 79

 

 

mgr Katarzyna Gąsior

Specjalista ds. współpracy z zagranicą

 

Wyjazdy pracowników Program Erasmus+

mail: katarzyna.gasior@kul.pl

tel.: +48 81 445 41 83
Konwikt, pokój 79

 

 

mgr Katarzyna Piwko

Główny specjalista ds. współpracy z zagranicą

 

Programy wymian bilateralnych

Programy stypendialne: CEEPUS, NAWA-mobilności, Fulbright, DAAD

mail: katarzyna.piwko@kul.pl

tel.: +48 81 445 42 04
Konwikt, pokój 82

 

 

SEKCJA OBSŁUGI ZAGRANICZNEJ

mail: dwz@kul.pl

 

 

mgr Monika Mazowiecka

Koordynator Sekcji

Specjalista ds. współpracy z zagranicą

 

Wizyty, delegacje, korespondencja zagraniczna

Sieć Uniwersytetów Trójmorza

mail: monika.mazowiecka@kul.pl

tel.: +48 81 445 36 87
Konwikt, pokój 81

 

mgr Anna Sobieraj

Młodszy Specjalista ds. współpracy z zagranicą

 

Wizyty, delegacje, korespondencja zagraniczna

Centrum Heschela

tel. +48 81 445 41 05
e-mail: anna.sobieraj@kul.pl

Konwikt, pok. 81

 

 

SEKCJA PROMOCJI ZAGRANICZNEJ

mail: university@kul.pl

 

 

mgr Dorota Adamczyk-Gruszka

Koordynator Sekcji

Specjalista ds. współpracy z zagranicą

 

NAWA, Centrum Dyplomacji

Projekty międzynarodowe

tel. +48 81 445 41 41

e-mail: dorotagruszka@kul.pl

Konwikt, pokój 77

 

 

mgr Urszula Żelazo

Starszy specjalista ds. public relations

 

Tłumaczenia, Media Społecznościowe

tel. +48 81 445 41 41

e-mail: urszula.zelazo@kul.pl

Konwikt, pokój 77

 

 

Ks. dr Anthony Umeh

Specjalista ds. współpracy z zagranicą

 

Tłumaczenia, Strona internetowa

tel. +48 81 445 41 41

e-mail: anthony.umeh@kul.pl

Konwikt, pokój 77