Projekt translatorski – język hiszpański

 

Grupa studentów filologii romańskiej weźmie udział w pracach nad przekładem opowiadania pt. "Liturgias con sangre" peruwiańskiego pisarza, dziennikarza i wykładowcy akademickiego, Cesara Rosalesa-Mirandy, nieznanego dotąd w szerszym kręgu czytelniczym w Polsce.

Autor opowiadania wielokrotnie gościł w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z wykładami z zakresu historii, litetarury i kultury latynoamerykańskiej.

Blisko stustronicowe opowiadanie tego peruwiańskiego pisarza to zapis autentycznych wydarzeń z czasów peruwiańskiej wojny domowej (1980-2000), na pole której wkracza strefa wyobrażeń i wierzeń rdzennych mieszkańców i próby znalezienia wytłumaczenia na zaistniałe zło i ochrony przed nim.

W projekcie tłumaczeniowym, koordynowanym przez Joannę Kudełko, udział wezmą studenci i abslowenci filologii romańskiej, członkowie i sympatycy KNR, w składzie: Anna Czuryłowska, Aneta Filipiuk, Karolina Graczyk, Marcin Karkut, Patrycja Kurek, Alicja Mankiewicz, Emilia Rumińska, Nina Sobczyszczak, Ksawery WożniakKarolina Zapart.

Ukończenie prac nad przekładem opowiadania zaplanowane jest na koniec maja 2014.

 


 

 

Notre Dame de Paris w Lublinie : efekty współpracy miast partnerskich Lublin-Nancy

 

24 lutego 2013 r. w Sali Widowiskowej Galerii Labirynt miał miejsce performance oparty na kanwie dzieła Victora Hugo „Dzwonnik z Notre Dame”.

 

Pomysłodawcami projektu byli Sosana Marcelino i Siril Tiebo, artyści z Nancy (Francja). W projekcie udział wzięli studenci Filologii Romańskiej KUL, w tym członkowie Koła Naukowego Romanistów KUL, w składzie: Marlena Siwek, Maria Mościńska, Aneta Filipiuk, Marta Domańska, Natalia Murat i Małgorzata Goławska, oraz studenci Lingwistyki Stosowanej UMCS: Katarzyna Skrzypek, Anna Kolasińska, Patrycja Kanak.

 

Romaniści opracowali warstwę literacką przedstawienia podczas dwutygodniowych warsztatów pod opieką Sirila Tiebo w ośrodku Alliance Française w Lublinie.

 

Więcej o projekcie: http://www.ck.lublin.pl/index.php?mod=news&nid=2542&ncref=10

 


 

 Sukces translatorski Koła Naukowego Romanistów

 

16 marca 2012 r. w Centrum Uniwersyteckim Villanueva w Madrycie odbyła się promocja opowiadania Eugeniusza Małaczewskiego Caballo en el monte, która ukazała się na rynku hiszpańskim w marcu 2012 nakładem hiszpańskiego wydawnictwa Encuentro w przekładzie studentów Instytutu Filologii Romańskiej KUL pod opieką Pani mgr Joanny Kudełko z Instytutu Filologii Romańskiej KUL i Pana prof. José Antonio Moliny z Uniwersytetu w Murcji, opatrzonej wstępem przez Pana dr hab. Cezarego Tarachy, prof. KUL z Instytutu Historii KUL.

 

23 marca br.  na Uniwersytecie w Murcji odbyło się sympozjum polsko-hiszpańskie poświęcone życiu i twórczości Małaczewskiego, połączone z promocją książki, recitalem fortepianowym oraz koncertem choru Discantus.

 

Współorganizatorem tych wydarzeń była Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL.

Serdeczne podziękowania składamy inicjatorom promocji twórczości autora polskiej tradycji i organizatorom Sympozjum oraz Studentom IFR KUL w tym zwłaszcza członkom Koła Naukowego Romanistów, za wkład w przekład dzieła na język hiszpański.

Utwór tłumaczyli:

Małgorzata Adamczyk, Karolina Graczyk, Małgorzata Grenda, Monika Kmiecik, Katarzyna Łosicka, Magdalena Orczykowska, Marcelina Tkaczyk, Marlena Wawryszuk, Marta Wilman, Tomasz Wojewoda, Karolina Zapart. Przekład ten stanowi chlubny czyn owocnej współpracy akademickiej. Niech będzie przykładem i wzorem do podejmowania kolejnych zadań.

Plakat:Murcia2012.pdf

Galeria: Sympozjum polsko-hiszpańskie, Murcia, 23 III 2012

Wywiad : Alvaro Lucas, krytyk i dziennikarz hiszpański rekomenduje książkę „Caballo en el monte” w radio Gestiona. Audycja z dnia 16 marca 2012 (początek wywiadu 0:45:10)

http://www.gestionaradio.com/2012-03-16-1100-gestiona-salud

 


 

 

 

 

 

 

Autor: Joanna Kudełko
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, godz. 11:59 - Joanna Skrzat