Bezpieczeństwo obywateli ma różne oblicza, dlatego jego zapewnienie i ochrona wymaga stosowania wielu, czasami kontrowersyjnych, metod i środków. Jednym z jego rodzajów jest bezpieczeństwo zdrowotne odnoszone do całej populacji mieszkańców państwa. By je zapewnić i chronić, organy państwa mogą zastosować przymus leczenia. Jego zastosowanie oznacza, że wdrożone zostają działania lecznicze niezależnie, a często nawet wbrew woli człowieka, który zostaje im poddany. W ten sposób dochodzi do bardzo głębokiej ingerencji w wolności i prawa człowieka, w tym również w prawo do samostanowienia w zakresie poddania się leczeniu i wyboru jego sposobu. Działania takie są usprawiedliwione celem, któremu służą, mianowicie zapewnieniem kontroli nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, które mogą mieć trudne do przewidzenia skutki, i uniemożliwienie ich rozprzestrzeniania się.

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo zdrowotne, przymus leczenia, zakażenia i choroby zakaźne, szczepienia obowiązkowe, środki przymusu bezpośredniego.

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2018, godz. 16:39 - Zuzanna Gądzik