2019

 

 •  Unisono w wielogłosie 11. (4-5.10.2019 Uniwersytet Opolski) referat: Rzeka łóżek – graficzny projekt A Momentary Lapse of Reason

 

2018

 

 • - Tyś osobą… Osoby w kręgu biografii i twórczości Cypriana Norwida, (27-28. 09. 2018, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) referat: W orkiestrze czy solo? Cyprian Norwid w paryskiej pracowni Juliusza Kossaka
 • - II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej. Romantyzm polski i romantyzmy europejskie. Romantyk jako czytelnik (26-28.11.2018 UAM Poznań) Motyw książki w twórczości plastycznej Cypriana Norwida,

 

2017

 

 • „IX Colloquia romantyczne. Stulecie Norwida. Dwudziestowieczny rezonans myśli i języka poety” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Kazimierz Dolny 24.01.-25.01.2017) referat Norwid w programie Grupy Pięciu
 • Unisono w wielogłosie 9. B. Strony B (20-22.10.2017 Uniwersytet Opolski) referat: Obraz w obrazie obraz… „Ummagumma” Pink Floyd

 

2016

 • O Norwidzie komparatystycznie. Twórczość Cypriana Kamila Norwida w perspektywie porównawczej (UJ, 18.04.2016) referat: Szmaragd cesarza Tyberiusza – o Chrystusowych obliczach u Norwida
 • Unisono w wielogłosie 8 (21-22.10.2016, Uniwersytet Opolski) Graficzna strona ciemnej strony
 • Sympozjum (nie tylko) norwidowskie. Pamięci Profesor Zofii Trojanowiczowej, Poznań 21-22.11.2016 UAM, referat: Twórczość Norwida wobec malarstwa warszawskiego I połowy XIX wieku

 

2015

 • Colloquia Norwidiana XIV: Italiam, Italiam… Sansepolcro 16-24.09.2015 referat: „…gdzie przeszłość sztuki tak obfita” – Norwid o Florencji

 

2014

 • Przyjaźń ( XI spotkanie z cyklu Medium Mundi – Miejski Dom Kultury Batory, UŚ, 24 IX 2014) referat: Norwid – Krasiński. Przyjaźń w kilku szkicach zapisana
 • Unisono w wielogłosie 6. Rock na pograniczach (10-12.10.2014 UO Tułowice) referat: Kilka uwag o okładce płyty The Lamb Lies Down on Broadway Genesis
 • Światy melancholii (22-23. X. 2014, UO, Opole) referat: Nie tylko „Solo” - figury melancholii w plastycznej twórczości Norwida
 • Norwidowski świat rzeczy (4-5 XII 2014, UMK Toruń) referat: „Rzeczy przemijające świata tego” – symbole Vanitas w plastyce Norwida

 

2013

 • 01. 2013 wykład gościnny (Uniwersytet w Białymstoku), Katalog prac plastycznych Norwida – problemy około edytorskie
 • Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce (IPN, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Fundacja imienia Raczyńskich 21-22.03.2013 Warszawa) referat: Obraz tradycji ziemiańskiej w malarskim cyklu „Chopinowi” Jerzego Dudy-Gracza
 • Colloquia Norwidiana XII. Listy, listy… (22-25.05.2013 KUL, Kazimierz Dolny) referat: Szkice i karykatury w świecie listów Norwida
 • Muzyka wobec wartości (25 IX 2013, Dom Kultury „Batory” Chorzów) referat: Chopinowi Duda-Gracz. Między obrazem a dźwiękiem
 • Noce romantyków (5-6 X 2013 UWr.) referat: Recepcja romantycznego nokturnu w malarskim cyklu Chopinowi Jerzego Dudy-Gracza
 • Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida (5-6 XI 2013, KUL) referat: Motywy pasyjne w plastyce Norwida

+ prowadzenie panelu dyskusyjnego Norwid nasz współczesny

 • Colloquia Norwidiana XIII. Norwid wobec Powstania Styczniowego (12-14 XII 2013, KUL, Wierzchowiska Drugie) referat: Stracone gniazdo. Norwid – Szermentowski

 

2012

 • Krasińskiego światy zapomniane (UMK, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 18-21 IV 2012). Referat: Recepcja twórczości Krasińskiego w sztukach plastycznych
 • Nota Anamnesis „Norwid – kolebka pieśni – od poezji do rocka”, Słupsk, Nowy Teatr im. Witkacego, 4.10. 2012 (wraz z Romanem Radoszewskim i Piotrem Chlebowskim) Panel dyskusyjny w ramach VII Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop
 • Unisono w wielogłosie. Rock a media (12-14.10.2012 UO Tułowice) referat: Melancholia nieobecności, czyli ikonograficzny program albumu Wish You Were Here Pink Floyd
 • Józef Ignacy Kraszewski 1812-2012. Pisarz – myśliciel - autorytet (UB Białystok, 14-16.11.2012) Referat: Podróż Kraszewskiego do Odessy – wspomnienia i szkice konferencja międzynarodowa
 • Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku (12-14.12.2012) referat: Z dziejów recepcji Zygmunta Krasińskiego – malarska wizja „Przedświtu” pędzla Witolda Pruszkowskiego

 

2011

 • Unisono w wielogłosie. Niemen a korespondencja sztuk (7-9. 10. 2011 UO Tułowice) referat: Surrealistyczny horyzont projektów Storma Thorgersona
 • Norwid – kolebka pieśni – od poezji do rocka, Ośrodek Teatralny Rondo Słupsk, 20.10. 2011 (wraz z Piotrem Chlebowskim) Impreza w ramach VI Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop
 • Polacy we Włoszech. Włosi w Polsce (Włoski Instytut Kultury, UKSW 16-17.XI.2011) referat: „Cyprianu Norwid - Polonus natus, civis Romanus”. Rzym wczesnochrześcijański w twórczości Norwida
 • (Non) omnis moriar. Kulturowe i literackie oblicza śmierci i nieśmiertelności. (UMCS 17-18 XI 2011) Referat: „Śmierć, starzec i dziecko”, czyli vanitas w plastyce Norwida

 

2010

 • XIX-wieczne edycje. XIX-wieczni edytorzy (7-9.10.2010 UMK Toruń) referat: Norwid wobec ilustracji i sztuki ilustratorskiej

 

2009

 • Symbolizm Norwida (23-24.04.2009 UW Warszawa) referat: Echo ruin, Scherzo, Solo – wanitatywny tryptyk Norwida
 • Trudny Norwid (21-23.05.2009 KUL, Kazimierz Dolny) referat: Akwarelowe kontrasty Norwida

 

2008

 • Norwid – między i ponad epokami (9.04.2008) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku) referat: Norwid – artysta plastyk
 • Norwidologów portret własny (24-26.04.2008 Tczew) referat: Droga do Norwida
 • Norwid - artysta. W 125 rocznicę śmierci poety (26-28.05.2008 UAM Poznań) referat: Norwid w sztambuchu
 • (2.12.2008 UJ Kraków) Katalog plastycznego dorobku C. Norwida – projekt i realizacja
 • Odczyt: „Solo” Cypriana Norwida. Elementy analizy dzieła plastycznego (6.12.2008 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida Biała Podlaska)

 

2007

 • Wokół „Quidam” (Rzym 2007) Referat: Dyskretny urok rzymskiego wnętrza
 • Odczyt w UMK w Toruniu (4.12.2007) referat: Projekt katalogu plastycznej spuścizny C. Norwida

 

2005

 • Norwid – spotkania kultur (Kazimierz Dolny, 19-21 maja 2005) Referat: „Christiani ad leones”. Próba interpretacji;
 • Jak czytać Norwida? (UKSW Warszawa 2005) Referat: Historyk sztuki w norwidianum;

 

2003

 • Norwid współczesny (Łochów, 24-25 IV 2003) Referat O autoportretach Cypriana Norwida;
 • Poeta i Sztukmistrz (KUL, Kazimierz Dolny, 20-22 V 2003) Referat Autoportrety Norwida na tle twórczości autoportretowej polskich artystów XIX wieku;
 • Biografie romantycznych poetów (UAM, Poznań 24-26 XI 2003) Referat Ipse ipsum. O dwu rysunkach i jednym autoportrecie Cypriana Norwida;

 

2001

 • Czytając Norwida (Słupsk, Pomorska Akademia Pedagogiczna, 23-25 IX 2001) Referat O autoportretach Cypriana Norwida;
 • Cyprian Norwid. Interpretacje (Akademia Podlaska w Siedlcach, 16 XI 2001) referat O nieznanym rysunku Cypriana Norwida;

 

Organizacja konferencji:

 1. Colloquia Norwidiana X: Trudny Norwid, Kazimierz Dolny, 21-23 maja 2009

 

 1. Colloquia Norwidiana XI: Norwid wobec historii, Kazimierz Dolny 18-20 maja 2011

 

 1. Colloquia Norwidiana XII: Listy, listy… Kazimierz Dolny, 22-24 maja 2013

 

 1. Colloquia Norwidiana XIII: Norwid wobec Powstania Styczniowego, Wierzchowiska Drugie, 12-14 grudnia 2013.

 

 1. Niemen Non Stop I: Płyty, płyty..., 25.10.2013, Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL.

 

 1. Niemen Non Stop II: Spoza Polski, 2.10.2014 Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL.

 

 1. Colloquia Norwidiana XIV: Italiam!, italiam!... Sansepolcro, 16-24 września 2015.
 2. Niemen Non Stop III: Niemen elektronicznie, 2.10.5 Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL
 3. Niemen Non Stop IV. Niemen, SBB i muzyczne okolice…, 20.10.2016 Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL
Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020, godz. 11:42 - Łukasz Niewczas