Książki:

 • Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. IV. Prace luźne 2, Lublin 2019, ss. 516

 • Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. III. Prace w albumach 3. Prace luźne 1, Lublin 2019, ss. 576
 • Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. II. Prace w albumach 2, Lublin 2017, ss. 608
 • Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. I. Prace w albumach 1, Lublin 2014, ss. 608
 • Norwid sztukmistrz nieznany, Lublin 2013, ss. 382 + 128 il.
 • Znaki na papierze. Utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice, oprac. P. Chlebowski, E. Chlebowska, Olszanica 2008, ss. 211
 • „Ipse ipsum” O autoportretach Cypriana Norwida, Lublin 2004, ss. 280

 

Redakcja książek:

 

 • Niemen i jego płytowe dzieła 3, red. E. Chlebowska, P. Chlebowski, Lublin 2020, ss. 250

 • „Pod latyńskich żagli cieniem…”. Italia Norwida, red. P. Chlebowski, E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Lublin 2019, ss. 418
 • On Cyprian Norwid. Studies and Essays, vol. 1: Synthesis, red. A. Brajerska-Mazur, E. Chlebowska, Berlin 2019
 • Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. Piotr i Edyta Chlebowscy, Lublin 2017, ss. 186
 • Norwid - spotkania kultur, red. E. Chlebowska, Lublin 2015, ss. 344
 • Niemen i jego płytowe dzieła, red. Piotr i Edyta Chlebowscy przy współudziale Łukasza Niewczasa, Lublin 2015, ss. 204
 • Norwid wobec historii, red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Lublin 2014, ss. 532
 • Tadeusz Makowiecki, Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie, red. E. Chlebowska, W. Toruń, Lublin 2013, ss. 332
 • Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Stefanowi Sawickiemu, red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska, Lublin 2008

 

 

Artykuły:

 

2020

     - „W orkiestrze czy Solo?" Norwid w paryskiej pracowni Juliusza Kossaka,      „Studia Norwidiana" 38: 2020, s. 225-244.

    - Z krakowskich zbiorów. Dwa szkice ołówkowe Norwida, „Studia Norwidiana"   38: 2020, s. 135-150.

 

2019

- Chrystus i dzieci. Rysunkowe inedita Norwida, „Studia Noriwdiana” 37:2019, s. 145-158

- From the History of Norwidian Research, w: On Cyprian Norwid. Studies and Essays, vol. 1: Synthesis, red. A. Brajerska-Mazur, E. Chlebowska, Berlin 2019, s. 27-40.

- „Lamb lies down on Broadway” Genesis – formy przebiegu narracji, w: Unisono w wielogłosie VI: Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, Opole 2019, s. 89-115 (wraz z Piotrem Chlebowskim).

- „Gdzie przeszłość sztuki tak obfita”. Norwid we Florencji, w: „Pod latyńskich żagli cieniem”. Italia Norwida, red. E. Chlebowska, P. Chlebowski, Ł. Niewczas, Lublin 2019, s. 247-264.

- The emerald of Emperor Tiberius – the „true” images of Christ in Norwid’s works, „Studia Norwidiana” 36: 2018 (English version), s. 125-149.

- Portret matrony and Starzec. Norwid’s unknown drawings, „Studia Norwidiana” 36: 2018 (English version), s. 193-205.

 

2018

- „Rozmyślając rzeczy znikome” – symbole „Vanitas” w twórczości plastycznej Norwida, w: Norwidowski świat rzeczy, red. Paulina Abriszewska, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Izabela Dobrzeniecka, Dominika Wojtasińska, Toruń 2018, s. 269-296.

- Szmaragd cesarza Tyberiusza – „prawdziwe” wizerunki Chrystusa w twórczości Norwida, „Studia Norwidiana” 36: 2018, s. 117-140

- „Portret matrony” i „Starzec”. Nieznane rysunki Norwida, „Studia Norwidiana” 36: 2018, s. 182-195

- Twórczość Cypriana Norwida wobec malarstwa warszawskiego 1 połowy XIX w., w: „Nie kłaniać się okolicznościom”. Nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej, red. Lidia Banowska, Jerzy Borowczyk, Elżbieta Lijewska, Poznań 2018, s. 231-250

 

2017

 • „Listy mogą być krótkie, a natomiast szkicuj piórem” - żywioł rysunkowy w epistolografii Norwida, w: Norwid: listy, listy... . Red. Ł. Niewczas. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 s. 229-248
 • Blade kłosy na odłogu… - an unknown poem by Norwid, „Studia Norwidiana” 34: 2016 [english version]. Angielskie tłumaczenie artykułu: Blade kłosy na odłogu… - nieznany wiersz Norwida, „Studia Norwidiana” 34: 2016, s. 101-117 (współautorstwo: P. Chlebowski)
 • Lost nest: Norwid – Szermentowski, Studia Norwidiana” 34: 2016 [english version]. Angielskie tłumaczenie artykułu: Stracone gniazdo. Norwid – Szermentowski, „Studia Norwidiana” 34:2016 s. 81-98.

 

2016

 • „Idą, idą wszystkie mary” – malarska wizja „Przedświtu” pędzla Witolda Pruszkowskiego, „Quart” 1/2016, s. 42-57 (przedruk jako: Z dziejów recepcji Krasińskiego – malarska wizja „Przedświtu” pędzla Witolda Pruszkowskiego, W: Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku (w dwustulecie urodzin pisarzy), red. M. Junkiert, W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań 2016, s. 185-200
 • Brodę na dłoni oparłszy kielichu” – figury melancholii w twórczości plastycznej Cypriana Norwida, w: Światy melancholii. W 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera (1514-2014), red. Marek Dybizbański, Aneta Mazur, Opole 2016, s. 79-92
 • Stracone gniazdo. Norwid – Szermentowski, „Studia Norwidiana” 34:2016 s. 81-98
 • „Blade kłosy na odłogu… - nieznany wiersz Norwida, „Studia Norwidiana” 34:2016, s.102-124 (wraz z Piotrem Chlebowskim)

 

2015

 • Kraszewski w Odessie, czyli o poszukiwaniu centrum, w: Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Łukasz Zabielski, Białystok 2014-2015, s. 113-133
 • Wprowadzenie, w: Norwid - spotkania kultur, red. E. Chlebowska, Lublin 2015, s. 5-8
 • Romantyczny nokturn w malarskim cyklu „Chopinowi” Jerzego Dudy-Gracza, w: Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj, pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela, Kraków 2015, s. 165-178
 • O alegoriach Prawdy i Wiary – komentarz Norwida do lwowskiego konkursu rzeźbiarskiego, w: Norwid - spotkania kultur, red. E. Chlebowska, Lublin 2015, s. 311-324
 • „Co byłeś smutny aż do śmierci, a miłujący zawsze” – motywy pasyjne w plastyce Norwida, w: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa Fr. Ferta, red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki, Lublin 2015, s. 45-58
 • Norwid – Krasiński. Przyjaźń w kilku szkicach i medalionie zapisana. W: Przyjaźń. Medium Mundi XI, red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski. Chorzów 2015 s. 129-148
 • Na aukcji i w galerii – o kilku nieznanych realizacjach plastycznych Norwida, „Studia Norwidiana” 33: 2015, s. 147-160
 • „Polonus natus – civis Romanus”. Rzym wczesnochrześcijański w myśli i twórczości Norwida, w: Polak we Włoszech, Włoch w Polsce. Sztuka i historia, red. Małgorzata Wrześniak, Agnieszka Bender, Warszawa 2015, s. 141-154

 

2014

 • Recepcja twórczości Krasińskiego w sztukach plastycznych, w: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, red. A. Markuszewska, Toruń 20014, s. 229-24
 • Duda Gracz Chopinowi. Między obrazem a dźwiękiem, w: Muzyka i wartości, red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski, Chorzów 2014, s. 146-159
 • Na szklanych kliszach: nieznane rysunki Norwida, czyli „Album Marceliny Czartoryskiej”, „Studia Norwidiana” 32: 2014, s. 147-173
 • W zbroi i bez kontusza – szlachecki portret Norwida, tamże, s. 281-289

 

2013

 • Posłowie, w: Tadeusz Makowiecki, Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie, red. E. Chlebowska, W. Toruń, Lublin 2013, s. 311-317
 • Z Norwidowskiego Archiwum Zenona Przesmyckiego (4). Opisy prac plastycznych Norwida z Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, „Studia Norwidiana” 31:2013, s. 141-169
 • Norwid wobec ilustracji i ilustratorstwa, „Sztuka Edycji” v. 5, nr 2(2013), s. 39-50 http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2013.019/3550
 • Melancholia nieobecności, czyli ikonograficzny program albumu Wish You Were Here Pink Floyd, w: Unisono w wielogłosie 4: Rock a media, pod red. R. Marcinkiewicza, Wydawnictwo GAD Records Sosnowiec 2013, s. 138-156

 

2012

 • Między realnością a metaforą – surrealistyczny horyzont projektów Storma Thorgersona, w: Unisono w wielogłosie 3: Rock a korespondencja sztuk, pod red. R. Marcinkiewicza, Wydawnictwo GAD Records Sosnowiec 2012, s. 134-151
 • Death and Resurrection in Visual Art of Cyprian Norwid, w: (Non) omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality, red. Wawrzyczek, A. Kędzierska, Lublin 2012, s. 61-70
 • Z Norwidowskiego Archiwum Zenona Przesmyckiego (3). Opisy rysunków Norwida ze zbiorów Wiktora Gomulickiego, „Studia Norwidiana” 30:2012, s. 173-200

 

2011

 • Echo ruin, Scherzo, Solo – wanitatywny „tryptyk” Norwida, w: Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. W. Rzońca, Warszawa 2011, s 233-245
 • Graficzna strona ciemnej strony. [wraz z Piotrem Chlebowskim]. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 4 s. 32-33.
 • Z Norwidowskiego Archiwum Zenona Przesmyckiego (2). Opisy rysunków Cypriana Norwida z albumu Konstancji Górskiej, „Studia Norwidiana” 29: 2011, s. 157-187

 

2010

 • Twarzą w twarz z Norwidowym obrazem, w: Norwidologów portret własny. Pokłosie sesji popularnonaukowej w Tczewie, red. A. Dunajski, Pelplin 2010

 

2008

 • Historyk sztuki w norwidianum. W: Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej i J. Trzcionki. Warszawa 2008 s.195-206;
 • Norwidowski Dawid w albumie Marii Wodzińskiej. W: Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Stefanowi Sawickiemu, red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska, Lublin 2008, s. 29-48
 • Dyskretny urok rzymskiego wnętrza. O przestrzeniach mieszkalnych w „Quidamie” Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 26:2008, s. 69-97; przedruk w: Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011, s. 577-614
 • O kilku notatkach i jednym rysunku, czyli Norwid w Łodzi i Elblągu. „Studia Norwidiana” 26:2008, s. 115-137 (współautor z Piotrem Chlebowskim);
 • „Proszę przyjąć tak jak jest” – Norwid plastyk w sztambuchu. W: Norwid – artysta. K. Trybuś, Z. Dambek, W. Ratajczak. Poznań 2008, s. 197-218;

 

2007

 • Profesor Andrzej Ryszkiewicz (1922-2005), „Studia Norwidiana” 24-25:2006-2007 s. 403-407;
 • Zenon Przesmycki, Z Norwidowskiego archiwum (1). Opis „Albumu Dybowskiego” „Studia Norwidiana” 24-25:2006-2007 s. 95-192 [opracowanie edytorskie, współautor. z Piotrem Chlebowskim];
 • Ipse ipsum? O dwu rysunkach i jednym autoportrecie Cypriana Norwida, w: Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Cypriana Norwida, Lublin 2007, s. 191-212;

 

2005

 • Ipse ipsum? – O dwu rysunkach i jednym autoportrecie Cypriana Norwida. W: Obywatel Norwid. Konferencja naukowa Łochów, 24-26 kwietnia 2003 r. Materiały zebrała i zredagowała M. Szeja. Łochów 2005 s. 63-76 (poprawiona wersja artykułu O autoportretach Cypriana Norwida);
 • Nieznany rysunek Norwida z Muzeum Lubelskiego. „Studia Norwidiana” 22-23:2004-2005 s. 155-164;
 • Laur niedojrzały. „Studia Norwidiana” 22-23:2004-2005 s. 189-222 (wraz z Piotrem Chlebowskim);
 • Cypriana Norwida “Christiani ad leones” - w stronę ikonograficznych i semantycznych poszukiwań, „Roczniki Humanistyczne” 2007 (recte 2008), t. LV, Historia Sztuki, z. 4, s. 167-181;

 

2003

 • O autoportretach Cypriana Norwida. W: Czytając Norwida 2 pod red. S. Rzepczyńskiego. Słupsk 2003 s. 259-276;
 • Projekt katalogu dzieł plastycznych Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 20-21: 2002-2003 s. 113-162;

 

2001

 • Wizja i kontemplacja. „Kresy” 2001 nr 1-2 s. 252-254;
 • Enfant endormi. „Studia Norwidiana” 19:2001 s. 137-145;

 

Popularne:

 • Pędzlem i piórkiem, „Nasz Dziennik” 5 listopada 2013, nr 258

 

    

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020, godz. 11:44 - Łukasz Niewczas